Enklare deklarera värdepapper och kryptovalutor digitalt

By on 31 mars, 2023
Arkivbild

Den som har sålt eller löst in aktier och andra värdepapper förra året ska deklarera försäljningen i årets deklaration. Det gäller också för den som sålt, bytt eller betalat med kryptovaluta. Den som ska redovisa transaktioner har mycket att vinna på att deklarera digitalt.

I år är det närmare 500 000 som ska deklarera värdepapper i sin deklaration. Banker och kreditinstitut lämnar normalt en kontrolluppgift till Skatteverket när någon sålt eller löst in värdepapper. På kontrolluppgiften finns information om försäljningspris för aktierna efter avdrag för försäljningsprovision (courtage), hur många aktier som sålts och namnet på aktierna.

På skatteverket.se finns beräkningstjänster och omfattande aktiehistorik till hjälp för den som ska deklarera. I e-tjänsten är de flesta uppgifterna som ska redovisas för värdepapper redan ifyllda vilket gör det enklare att deklarera rätt.

För att beräkna överskott eller underskott av kapital måste hänsyn tas till de kvittnings- och kvoteringsregler som finns.

– Väljer du att deklarera i e-tjänsten utförs beräkningen av ditt överskott eller underskott automatiskt, säger Jan Janowski, deklarationssamordnare på Skatteverket.

Även försäljning, byte eller betalning med en kryptovaluta ska redovisas i deklarationen. När försäljningspris och omkostnadsbelopp fylls i räknar e-tjänsten automatiskt ut vinstskatt eller hur stor förlust som kan dras av.

– Förluster vid kryptohandel är avdragsgilla till 70 procent. Eftersom vinster och förluster för kryptovaluta inte får kvittas mot varandra fullt ut behöver du redovisa vinster och förluster var för sig, säger Emelie Köhn, deklarationssamordnare på Skatteverket.

Schablonmetoden, där 20 procent av försäljningspriset används som omkostnadsbelopp, får inte användas när kryptovaluta redovisas. Det är också viktigt att spara underlag på transaktioner för att kunna visa anskaffningskostnad.

Avseende kryptovalutor får Skatteverket en hel del frågor om hur decimaltal ska redovisas i e-tjänsten eftersom det inte går att skriva in decimaler.

– Avrunda till närmaste heltal, i många fall noll, och skriv hur stor andel du har sålt under övriga upplysningar, säger Jan Janowski, deklarationssamordnare.

De som handlat med värdepapper på ett investeringssparkonto (ISK) behöver inte redovisa försäljningarna alls. Istället beräknas en schablonintäkt som redan är förifylld i deklarationen.

Sista dag att deklarera är den 2 maj.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Skatteverket

You must be logged in to post a comment Login