Enklare struktur ger färre valsedlar

Av på 15 juli, 2013

I kyrkovalet har medlemmarna direktinflytande på alla nivåer inom Svenska kyrkan. Man kan rösta i val till församling, stift och kyrkomötet.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Idag är det precis två månader kvar till kyrkovalet och förberedelsearbetet pågår för fullt trots semestertider. Tryck och distribution av 111 miljoner valsedlar har inletts.

Inför kyrkovalet 2013 har sammanlagt 111 miljoner valsedlar beställts. Det är en minskning med 36 miljoner jämfört med 2009 års kyrkoval.

– Minskningen av valsedlar till lokala val beror på att vi genomför 1 000 färre lokala val vilket är en effekt av strukturförändringen i Svenska kyrkan, säger Magnus Edin projektledare för kyrkovalet. Strukturförändringen innebär att landets 258 samfälligheter från den 1 januari 2014 kommer att ombildas till pastorat som leds av en kyrkoherde och styrs av kyrkofullmäktige med kyrkoråd.

Även antalet valsedlar till kyrkomötet har minskat i takt med att bidraget för valsedlar sänkts från 1,5 gånger antalet röstberättigade till motsvarande 1 gånger antalet röstberättigade.

Valsedlarna fördelas enligt följande: 43 miljoner är beställda inför valet till kyrkomötet, 45 miljoner inför valen till stiftsfullmäktige och 23 miljoner är inför valen till kyrkofullmäktige. Motsvarande siffror valet 2009 var för kyrkomötet 54 miljoner, stiftsfullmäktige 53 miljoner och för lokala val är antalen inte jämförbara. Men det kan nämnas att det totala antalet valsedlar till lokala val då var 40 miljoner.

Alla nomineringsgrupper och kandidater finns på kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval – sökbara geografiskt utifrån stift/kommun/församling. Grupperna och kandidaterna finns under menyvalet ”Rösta i kyrkovalet –> vilka kan jag rösta på?” i vänsterspalten. De finns också tillgängliga på www.svenskakyrkan.se/kandidater.

Fakta

På valdagen den 15 september ska mer än 700 direkta val genomföras inom Svenska kyrkan, och nästan 17 000 ledamöter utses.

Totalt 797 nomineringsgrupper ställer upp i kyrkovalet, på församlings-, stifts- och nationell nivå. På över 3 000 kandidatlistor finns drygt 51 000 kandidaturer, varav ca 33 000 unika individer (15 000 män, 18 000 kvinnor). Till kyrkomötet kandiderar drygt 2 500 unika individer.

5,5 miljoner personer är röstberättigade i kyrkovalet, där man har rösträtt från 16 års ålder.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in