Ersättningar för hemtjänst i vistelsekommuner ska kartläggas

By on 15 juni, 2024
Arkivbild

I Sverige finns en möjlighet för personer som har hemtjänst i sin hemkommun, att också få hemtjänst i till exempel sin sommarbostad, även om den är belägen i en annan kommun.

Regeringen avser att ge i uppdrag till Socialstyrelsen att bland annat kartlägga kommunernas tillämpning av bestämmelsen om vistelsekommuners rätt till ersättning för att verkställa bosättningskommunens beslut om hemtjänst.

Vistelsekommuner har framfört utmaningar kring ersättningen och personalsituationen ur olika aspekter när de ska utföra bosättningskommunens beslut om insatser till den enskilde. Det har uttryckts att insatsens kvalitet för den enskilde påverkats, och att det även varit en utmaning för vistelsekommunen att organisera sin hemtjänstverksamhet.

– Att kunna leva och vistas i en annan kommun under exempelvis sommaren är en frihetsfråga för äldre. Det är viktigt att den kommun där man har sitt fritidshus, vistelsekommunen, har goda förutsättningar att organisera sin verksamhet och utföra sitt välfärdsuppdrag. Det handlar om att det ska finnas tillräckligt med personal, och att man kan ordna den logistik som behövs för en bra och trygg äldreomsorg. Den nuvarande lagstiftningen är en avvägning mellan äldres rätt att vistas på olika orter, och bosättningskommunens och vistelsekommunens uppdrag. Att belysa situationen ordentligt kan bli ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Utöver kartläggningen av tillämpningen av bestämmelsen om vistelsekommunens rätt till ersättning, ska Socialstyrelsen även undersöka kommunernas uppfattning om hur tillämpningen av bestämmelsen fungerar i praktiken. Man ska också kartlägga omfattningen av den hemtjänst som verkställs i vistelsekommuner samt hur ersättningssystemet för utförandet av hemtjänst är utformade och vilka ersättningsnivåer som finns.

Uppdraget ska redovisas den 30 april 2025.

Ekonom
Örebronyheter

Källa: Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login