Ethiopian Airlines viktig länk i grym djurhandel

Av på 7 september, 2021
Ginstkatt

World Animal Protection, en av världens största djurvälfärdsorganisationer, publicerar rapporten ”Cargo of Cruelty”. Den kartlägger Ethiopian Airlines nyckelroll i den grymma handeln med vilda djur från Afrika. Flygtransporter som hotar både djurs och människors hälsa.

Lina Dahl, kampanjansvarig för vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”De vilda djuren i Västafrika utnyttjas hänsynslöst och stora grupper av djur håller på att försvinna i oroväckande takt. En starkt bidragande orsak till det är den internationella handeln med exotiska djur som husdjur. De vilda djuren drabbas av oerhörda grymheter i den här industrin.”

Förmedlingen av vilda djur som husdjur långt ifrån sina naturliga livsmiljöer har hittills till stora delar varit odokumenterad. I rapporten har World Animal Protection via sociala medier kartlagt handeln med afrikanska djur som husdjur, för att få en bättre överblick av hur verksamheten ser ut. Det är en dyster bild av djurplågeri och uppenbara hälsorisker för människor som framträder.

Västafrika handelscentrum

Undersökningen är fokuserad på Västafrika, som är en betydande exportregion för flygtransporter av afrikanska djur runt om i världen, via länder som Togo, Benin och Ghana. Ethiopian Airlines, det största flygbolaget i Afrika, är det mest anlitade bolaget för de här djurtransporterna. Det är en brutal handel som utsätter djuren för mycket lidande. Djuren plågas av att bli infångade, hållas i fångenskap under svåra förhållanden och sedan transporteras långa sträckor till främmande miljöer. Den hänsynslösa behandlingen ökar risken för att de blir sjuka och dör.

Mellan 2016 och 2020 utannonserades tvåhundra olika djurarter till försäljning på sociala medier – och då undersöktes ändå bara två konton, som var kopplade till säljare av vilda djur i Togo. Ethiopian Airlines genomförde under den här perioden 33 bekräftade flygningar med export av vilda djur till flera olika länder runt om i världen: Oman, Japan, Sydkorea, Thailand, Kina, Malaysia, Tyskland, Italien, Ryssland och Storbritannien. Några av de vanligaste djurarterna som transporterades var skorpioner, kameleonter, afrikanska sporrsköldpaddor, stäppvaraner och ginstkatter.

Även utrotningshotade djur drabbas av den cyniska handeln med vilda djur. Runt sju procent av arterna som kunde identifieras i konversationerna på sociala medier klassas som antingen känsliga, hotade eller allvarligt hotade, enligt Internationella naturvårdsunionens, ICUN:s, röda lista över hotade arter.

Spridning av sjukdomar

Handeln med vilda djur medför stora smittorisker. Mer än 70 procent av sjukdomar som sprids mellan djur och människor tros komma från vilda djur som lever under dåliga förhållanden i närheten av människor.

Lina Dahl säger:

”Nu när världen fortfarande kämpar med pandemin är det viktigt att komma ihåg vad som antas ha startat smittan: handeln med vilda djur. Medan människor tvingas rätta sig efter reserestriktioner för att smittspridningen ska minska är det chockerande att konstatera att vilda djur flygs runt över hela världen. Det här kan vara en tickande bomb mitt ibland oss, eftersom vi vet att vilda djur utgör en direkt smittorisk. Vi måste förhindra spridning genom att se till att smitta inte kommer ombord på flygplanen. Handeln med exotiska husdjur är då ett lämpligt område att börja med.”

Transporterna måste stoppas

Ethiopian Airlines djurtransporter kan strida mot gällande regelverk, som de regler som utfärdats av den internationella flygorganisationen IATA, International Air Transportation Association. Rapporten visar exempelvis att sköldpaddor har lastats så tätt att de haft svårt att sträcka ut sina halsar och huvuden under transport. Det finns också en oro för att en del transporter av vilda djur som regleras enligt CITES, Convention of International Trade in Endangered Species, har lämnat Ghana och Togo utan giltiga tillstånd eller med fler djur än vad som fick exporteras.

World Animal Protection uppmanar nu Ethiopian Airlines och andra flygbolag att anta en ny ansvarsfull policy för sina transporter, för att stoppa alla transporter av vilda djur som utnyttjas som husdjur.

Lina Dahl säger:

”Ethiopian Airlines måste nu ta sitt ansvar för att både skydda världen från framtida pandemier och att skydda Afrikas vilda djur. Djurplågeri är oundvikligt när vilda djur fångas in eller föds upp i fångenskap, transporteras och hålls som husdjur. Vilda djur borde i stället få utlopp för sina naturliga beteenden i frihet.”

Världen
Örebronyheter

Källa World Animal Protection

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in