Ett år sen elprischocken – hur blir hösten

By on 13 september, 2019

Spotpriset i augusti landade på 40,05 öre /kWh i elområde 3. Jämfört med samma period i fjol har priset sjunkit med ca 30% och 20 öre per kilowattimme. Men kan vi lita på att elpriset har stabiliserats sen förra sommarens elprischock?

Fjolårets rekordhöga elpris i augusti skakade om elmarknaden rejält. Spotpris på nästan 60 öre/kWh ledde till att många konsumenter med rörligt elpris fick en chock när elräkningen kom. Den ihållande värmen och bristen på nederbörd var den främsta anledningen till de höga elpriserna. Vattenmagasinen tömdes snabbt och vindkraften kunde inte leverera som förväntat.

Elpriset har stabiliserats under de senaste månaderna men priserna är inte lika förutsägbara i dagens läge. I och med att vindkraften står för större andel av elproduktionen och en avveckling av kärnkraften sker just nu påverkar det priset i större utsträckning. Detta eftersom att vädret blir en avgörande faktor för produktionen.

– I ett land som Sverige där större delen av energiproduktionen kommer från just vattenkraft, men nu också stora delar vindkraft blir vi extra påverkade av vädret, säger Kajsa Sundqvist elrådgivare på Kundkraft.

Är elpriset på väg ner?
Även om de allra högsta priserna från i fjol gått ner finns det anledning att ha lite extra koll på sin konsumtion för att undvika att bli överraskad vid eventuella prishöjningar. I takt med höstens mildare väder stiger också konsumtionen vilket påverkar elräkningen.

Enligt prognos från Energimarknadsbyrån kan man räkna med priser uppemot 50 öre /kWh under kommande höstmånader.

– Det är svårt att säga att vad höstens elpris blir eftersom det är många faktorer som vi inte kan påverka som spelar in. Samtidigt tycker jag inte att man behöver vara orolig och binda priset om man inte har väldigt hög konsumtion då det är svårt att se att det blir lika dyrt som i fjol, avslutar Kajsa. 

Ekonomi | Regionalt
Örebonyheter

You must be logged in to post a comment Login