Ett av sju barn lider av psykisk ohälsa

Av på 10 oktober, 2021
Arkivbild

Självmord är den 4:e vanligaste dödsorsaken bland 15-19 åringar globalt. Trots det läggs endast omkring två procent av regeringars hälsobudgetar på psykisk ohälsa. UNICEF granskar i årets State of the World’s Children-rapport de bakomliggande orsakerna till den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga och pekar på nödvändiga investeringar för att stärka barn och ungas välmående och rädda liv.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar i världen och covid-19 pandemin har förvärrat situationen ytterligare. Många av de skyddsfaktorer som behövs för att stärka den psykiska hälsan – som skola, umgänge med vänner, fritidsaktiviteter med mera – försvann under pandemin. Istället ökade riskfaktorer som social isolering, oro för familjens ekonomi och hälsa, missbruk och psykisk ohälsa hos vårdnadshavare.

De som drabbats hårdast är de som haft det svårast innan pandemin. Till exempel har barn som lever med dokumenterad psykisk ohälsa inte kunnat få vård. Miljontals fler barn beräknas ha hamnat i fattigdom och med ökad fattigdom ökar risken för våld och övergrepp. 168 miljoner barn har inte gått i skolan i över ett år och många av dem, framför allt flickor, riskerar att giftas bort och aldrig komma tillbaka i utbildning.

Pandemin har skapat en barnrättskris vars konsekvenser UNICEF befarar kommer att få stor betydelse för många barns psykiska och fysiska välbefinnande under lång tid framöver.

I rapporten lyfter UNICEF fram behovet av att bryta stigmat kring psykisk ohälsa, lyssna på barn och unga och ta deras erfarenheter på allvar. Stigmat kring psykisk ohälsa är särskilt stort i socioekonomiskt utsatta grupper. Det krävs också större investeringar i psykisk hälsa och ett förebyggande arbete med samverkan över flera sektorer. Psykiska hälsa är inte enbart en hälsofråga. Målet om psykiskt och fysiskt välbefinnande för alla barn handlar om investeringar i lokalsamhället – i skolan, fritidsaktiviteter, nyttig mat, fysisk aktivitet, en bra miljö med mera.

Hälsa | Världen
Örebronyheter

Källa: UNICEF

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in