Ett bättre liv för äldre och funktionsnedsatta

By on 30 maj, 2022
Sarah Bergqvist, processledare Region Örebro län

Fler äldre och funktionsnedsatta i Örebro län ska känna sig trygga, självständiga och aktiva tack vare en användardriven testbädd som ska hjälpa kommuner, forskningen och näringslivet att samarbeta.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Vi har kommit en bit på vägen, men har fortfarande en lång väg kvar att gå. Kommunerna står inför stora demografiska utmaningar där äldre lever längre och behöver stöd, samtidigt som det finns rekryteringsutmaningar och en svårighet att locka nya medarbetare inom vård och omsorg. Resurserna kommer inte räcka till för allas behov. Därför behöver vi tänka nytt inför framtiden, för att möta välfärdens utmaningar.

Kommunerna delar erfarenheter

Örebro kommun och Alfred Nobel Science park har arbetat sedan 2013 med att utveckla innovativa lösningar inom välfärden i ”Testbädd för äldre och funktionsnedsatta”.

Nu vidareutvecklas det arbetet med testbädden Innomera som drivs av Regional utveckling, tillsammans med sex kommuner i länet.

– Alla kommuner har sina egna utmaningar när det kommer till digitalisering och välfärdsteknik. Testbädden kan hjälpa kommunerna att dela erfarenheter och lösa gemensamma utmaningar tillsammans, säger Sarah Bergqvist, processledare Region Örebro län.

En winwin-situation för medborgare, näringslivet och forskningen

Syftet med testbädden är att underlätta för kommuner, universitet och företag att samarbeta. När det är dags att utveckla, testa och införa ny teknik, lösningar eller arbetssätt kan det testas i rätt miljö, med rätt personer.

– Vi tror att det är viktigt att på ett strukturerat sätt identifiera nyttan med tekniken, låta användaren testa och sedan utvärdera innan man går vidare till att implementera tekniklösningar. Medborgare och verksamheter i kommunerna vet bäst vilka behov och utmaningar de har. Tillsammans med företag i länet kan vi matcha användarens behov mot rätt produkt och testa om det ger den nytta vi hoppas på, säger Sarah Bergqvist.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login