Ett bra pensionsår för SPP

By on 10 februari, 2017
Staffan Hansén, vd, SPP.

SPP levererade god avkastning till sina kunder i både fondförsäkring och sparande med garanti. SPP/Storebrand rankas som världens mest hållbara försäkringsbolag och SPP får högsta betyg för sin kundservice.

SPP har under året breddat det åldersanpassade sparandet till att gälla både fondförsäkring och sparande med garanti (traditionell försäkring).

 – Tidigt i livet är det viktigt med en stor andel aktier som ger växtkraft åt sparandet, medan det senare i livet är viktigt att säkra hem sparandet för att skapa en stabil och förutsägbar pension, säger Staffan Hansén, vd, SPP.

Det innebär att sparare kan få olika avkastning, vilket varit fallet sedan länge i fondförsäkring och som nu också gäller för sparande med garanti. För 2016 avkastade sparande med garanti 10,6 procent för en typkund i arbetslivsfasen, och 5,8 procent för en typkund som uppnått pensionsålder. I fondförsäkring avkastade fonden SPP Mix 80 som är representativ för en typkund i arbetslivsfasen 11,0 procent för samma period. Avkastningen i SPP Mix 20, representativ för en typkund som uppnått pensionsålder, uppgick till 4,6 procent.

Under World Economic Forums årliga möte i Davos i januari presenterade det kanadensiska medie- och analysbolaget Corporate Knights världens 100 mest hållbara företag. Storebrand/SPP utsågs till världens mest hållbara försäkringsbolag och fick en andra plats bland alla rankade bolag. Vidare kammade SPPs Kundcenter hem segern som svenska mästare på service, för fjärde gången.

 – Vi vill vara ledande på hållbart sparande och erbjuda service i världsklass, utmärkelserna är fina bevis på att vi lyckas arbeta utåtriktat, avslutar Staffan Hansén.

SPPs totala förvaltade kapital uppgick per den 31 december 2016 till 162 miljarder kronor (154). Inbetalda premier uppgick under året till 7 507 miljoner kronor (7 466). Solvenskvoten för SPP uppgick till 159 procent.Den traditionella försäkringen avkastade för en typkund i arbetslivsfasen 10,6 procent under året, och för en typkund som uppnått pensionsålder 5,8 procent. Avkastningen för fonden SPP Mix 80 i fondförsäkring, representativ för sparare i arbetslivsfasen, uppgick till 11,0 procent. Avkastningen i SPP Mix 20, representativ för sparare i pensionsålder, uppgick till 4,6 procent.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login