Ett dråpslag mot småföretag och mångfald.

Av på 10 april, 2013

– Det socialdemokratiska kompromissförslaget om vinster i välfärden riskerar att bli ett dråpslag riktat både mot valfriheten och mot småföretagen. Istället för att fokusera på kvaliteten riktas nu allt intresse mot frågan om driftsform. Det är en trist vändning i ett parti som fram till idag ansträngt sig för att närma sig näringslivet och främja tillväxten, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist i en kommentar.

Förslaget innebär bland annat att den fria etableringsrätten i lagen om valfrihetssystem (LOV) föreslås slopas. I praktiken innebär det att LOV sätts ur spel, då denna bygger just på fri etablering för alla aktörer som möter de kvalitetskrav som kommuner och landsting har satt upp. Förslaget innebär även att kommuner och landsting i upphandlingar ska ges rätt att rikta dessa mot nonprofitaktörer, vilket är mycket tveksamt ur ett EU-rättsligt perspektiv. Kommuner ska också få möjlighet att bestämma om och var nya skolor ska etableras, vilket blir ett kommunalt veto inom skolområdet.

– LOV har varit avgörande för många småföretags möjligheter att etablera välfärdstjänster, och därmed också för minskad koncentration och verklig mångfald i välfärdssektorn. Att i praktiken skrota LOV kommer att leda till fler upphandlingar som, även om de är öppna för alla företag, visat sig leda till mindre mångfald än valfrihetssystem.

– Om detta blir beslutet, så kommer vi att se till att Socialdemokraterna framöver ska tvingas svara på frågan varför hundratusentals familjer i hela Sverige ska nekas möjligheten att välja förskola till sina barn, hemtjänst på äldre dar och varför man vill straffa bort tiotusentals jobb i välskötta småföretag som bidrar till en utvecklad välfärd, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in