Ett lagförslag som åsidosätter rättigheter för barn på flykt

Av på 16 september, 2020

I går lämnade den migrationspolitiska kommittén över sitt lagförslag till regeringen. 

– Som befarat ser vi att förslagen som presenterades inte bidrar till att förbättra situationen för barn på flykt. Samma år som barnkonventionen blivit svensk lag ser vi istället ett lagförslag som åsidosätter grundläggande rättigheter för barn, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Rädda Barnen har under en lång tid försökt påverka migrationslagstiftningen för att säkerställa att barn på flykt får sina rättigheter tillgodosedda. Att barn får långsiktiga och permanenta lösningar, att svårt sjuka barn och barn med stark anknytning till Sverige får stanna samt att barnfamiljer får en realistisk möjlighet att återförenas här. Tyvärr visar förslaget det som Rädda Barnen länge befarat, nämligen att förhandlingarna inte har bidragit till att skapa en migrationspolitik som stärker barns rättigheter.

Kommitténs förslag innebär att tillfälliga och väldigt korta uppehållstillstånd fortsättningsvis är regel vilket skapar otrygghet och osäkerhet för barn. Även om den humanitära grunden utvidgas något är den fortfarande väldigt stram och rätten till familjeåterförening är fortsatt begränsad.

– Som befarat ser vi att förslagen som presenterades inte bidrar till att förbättra situationen för barn på flykt. Samma år som barnkonventionen blivit svensk lag ser vi istället ett lagförslag som åsidosätter grundläggande rättigheter för barn, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

I september i år gjorde Rädda Barnen en ny Novus-undersökning tillsammans med Röda Korset och Svenska Kyrkan ( https://press.raddabarnen.se/pressreleases/en-majoritet-av-svenskarna-aer-fortsatt-positiva-till-en-medmaensklig-migrationspolitik-3033005 ). Resultatet är tydligt – en klar majoritet instämmer (helt eller delvis) i att barn som vistats flera år i Sverige eller är svårt sjuka ska ha en möjlighet att stanna samt att barn och föräldrar ska ha en möjlighet att återförenas i Sverige.

– Vi hade hoppats på att kommittén skulle lyssna på det svenska folket och se till att Sverige får en asyllagstiftning som tydligt respekterar barns rättigheter. Inte ett förslag vars huvudsakliga syfte är att minska antalet människor som söker skydd i Sverige. Detta är djupt beklagligt, säger Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in