Ett nationellt kunskapscentrum för postcovid behövs

By on 31 augusti, 2022
Bild: SCF

Fem av åtta riksdagspartier tycker att ett nationellt kunskapscentrum för postcovid behövs, det finns en majoritet i riksdagen för ett nationellt kunskapscenter om postcovid. Det visar en valkompass genomförd av Svenska Covidföreningen, som länge drivit frågan.

Fem av åtta riksdagspartier ställer sig positiva till ett statligt kunskapscenter med uppgift att samla lärandet och sprida kunskap om covid-19:s långtidskonsekvenser. Resterande tre partier meddelar att de ännu inte tagit ställning i frågan.

– Det är glädjande att en majoritet av partierna ser att Sverige behöver ett nationellt kunskapsnav för postcovid. Ska vi leva med viruset behöver samhället bygga kunskap om dess långsiktiga konsekvenser. Inte minst för att kunna hjälpa alla som dras med postcovid, säger Tove Lundberg, ordförande i Svenska Covidföreningen.

Ungefär 12,7 procent lider av kvarstående symtom tre till fem månader efter covid-infektion, enligt en nyligen publicerad studie i tidskriften The Lancet. Längre än så har man inte mätt. Risken för långtidskomplikationer uppges även öka ju fler gånger man smittas, något som bland annat uppmärksammats av WHO.

I Sverige har postcovid främst betraktas som en vårdfråga. Men enlig Brooking Institute har postcovid också betydande effekt på den amerikanska ekonomin, eftersom många är för sjuka för att kunna jobba som tidigare. Motsvarande problematik finns även i Sverige. En enkät som besvarats av 1 100 av Svenska Covidföreningens medlemmar visar att hela 24 procent förlorat jobb eller huvudsaklig sysselsättning på grund av postcovid.

– Många har varit sjuka sedan pandemins start, och vill inget hellre än att kunna arbeta eller studera igen. Att inte hjälpa postcovid-patienter att tillfriskna är knappast samhällsekonomisk hållbart, menar Tove Lundberg.

Att en majoritet i riksdagen nu är för ett nationellt kunskapscentrum är ett viktigt steg i rätt riktning menar Svenska Covidföreningen.

– Vi har hittills saknat nationella initiativ som tar ett helheltsgrepp om postcovid. Nu måste politiska löften omsättas i praktisk handling, betonar Tove Lundberg.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa SCF
Faktaruta
Enligt Svenska Covidföreningens valkompass ställer sig Kristdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet positiva till etableringen av ett nationellt kunskapscenter för postcovid. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna uppger att de inte har tagit ställning.
Därmed finns ca 196 riksdagsmandat är för ett statligt kunskapscenter för postcovid.

You must be logged in to post a comment Login