Ett samarbete som ger fler tillgång till rent och varmt vatten

Av på 6 juli, 2021

BAMA samarbetar sedan några år tillbaka med Solvatten, en svensk uppfinning som renar och värmer upp vatten – endast med hjälp av solens strålar. Nu senast i Uganda, där många familjer fått en förbättrad livskvalitet och en enklare vardag tack vare Solvatten.

Idag lever 2 miljarder människor i världen utan tillgång till rent vatten hemma. Det får stora negativa konsekvenser för hälsa, utbildning, jämställdhet, miljö och människors möjlighet att ta sig ur fattigdom.

Sedan 2018 har BAMAs engagemang i Solvatten bidragit till att 216 familjer i Burkina Faso, Kenya och Uganda fått tillgång till rent och varmt vatten. Samarbetet har möjliggjort förbättrade livsvillkor och dessutom minskat behovet att elda ved och kol motsvarande 50 hektar skog, eftersom bränslet kan ersättas av miljövänlig och hållbar solenergi. Genom att exponera vattnet för både UV-ljus och värme oskadliggörs farliga organismer i vattnet. Smutsigt vatten fylls i den portabla Solvatten-behållaren, som sedan öppnas som en bok mot solen.

Till 2020 års projekt i Uganda donerade BAMA 72 Solvatten. Det kommer att ge 400 människor tillgång till rent och varmt vatten, minska antalet sjukdagar med 23 000 dagar och förhindra att 3 5000 träd huggs ner.

– Även om siffrorna talar sitt tydliga språk, så är det ändå rapporterna från familjerna på plats som gör starkast intryck. Små saker som vi tar för givna, gör för de här familjerna stor skillnad i vardagen, berättar Anette Dremo, Marknads- och Kommunikationschef på BAMA Nordic.

Att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten är ett av de globala målen för hållbar utveckling. Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden, men även i det lokala perspektivet är vatten en viktig fråga för BAMA.

– I vår verksamhet är vattenkvaliteten helt avgörande, hela vägen från odling till produktion.

Vi jobbar på olika sätt med att spara på vattnet och göra nyttjandet av vatten mer hållbart, säger Anette Dremo.

Världen
Örebronyheter

Källa: BAMA Nordic

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in