Ett steg närmre fler fasta forskartjänster

Av på 3 januari, 2021
Arkivbild

Tryggare anställningsvillkor i högskolan är ett av de förslag som har lagts fram i regeringens forskningsproposition.

– Äntligen, fler fasta tjänster och bättre anställningsvillkor behövs för att vi ska få rätt kompetens och att forskarna ska ha en rimlig arbetssituation, säger Per Klingbjer förbundsdirektör på Naturvetarna.

På universitet och högskolor är det vanligt att tidsbegränsade anställningar staplas på varandra, vilket skapar en otrygg arbetssituation för forskarna. Detta hoppas nu Naturvetarna, som har många medlemmar inom högskolan, ska ändras med regeringens uppdrag om att se över staplingarna.

Naturvetarna välkomnar även att regeringen under den kommande fyraårsperioden ökar anslagen till högskolan med 10%.

– Men en större andel av satsningen skulle behöva gå direkt till högskolorna i så kallade basanslag. Det leder till att högskolorna kan anställa fler forskare, förbättrar forskarnas arbetsvillkor och stärker forskningens långsiktighet i enlighet med regeringens intentioner, säger Per Klingbjer.

Propositionen har ett tydligt fokus på klimat och miljö, hälsa och välfärd, kompetensförsörjning och arbetsliv.

– Det är glädjande att regeringen nu gör satsningar som främjar naturvetenskap och naturvetare. Vi ligger ständigt på regering, riksdag och departement i dessa frågor och det verkar ha gett resultat, vilket är mycket positivt.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Naturvetarna

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in