EU beslutar om förstärkta sanktioner mot Ryssland

By on 4 februari, 2023
Arkivbild

Europeiska unionens råd har enats om pristak för rysk export av petroleumprodukter till tredje land, sanktionerna syftar till att minska Rysslands förmåga att finansiera kriget i Ukraina.

– De nya sanktionerna slår hårt mot Rysslands möjligheter att finansiera sitt hänsynslösa anfallskrig. Genom att försvåra exporten av petroleumprodukter minskar den ryska krigskassan, säger statsminister Ulf Kristersson.

– Försvaret av Ukraina är vår tids viktigaste uppgift. Som ordförandeland i EU driver Sverige på för en stark och enig EU-linje för att motverka den ryska aggressionen och för att Ukraina ska vinna kriget, fortsätter statsminister Ulf Kristersson.

EU har tidigare beslutat om importförbud till EU av rysk råolja och ryska petroleumprodukter. Dagens beslut gör det möjligt för europeiska operatörer att transportera och bistå med andra tjänster rörande export av petroleumprodukter från Ryssland till tredjeländer, förutsatt att priset tangerar eller ligger under taket.

Importförbudet och pristaket träder i kraft den 5 februari.

Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa: Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet 

You must be logged in to post a comment Login