EU-kommissionens rapport pekar på vikten av hyresrätter

By on 12 mars, 2018
Det byggs mycket men byggs det rätt?

EU-kommissionen publicerar nu sin årliga landrapport för Sverige. Återigen tas bostadspolitiken upp som en viktig fråga.

Precis som tidigare år poängterar kommissionen i rapporten att kommunerna har ett stort ansvar för den lokala bostadsförsörjningen och behöver göra mycket mer. De menar att även staten kan göra mer, till exempel genom infrastruktursatsningar, för att ge kommunerna fler incitament. De kritiserar också den förda politiken.

– Kritiken är rättmätig. Allt för lågt byggande under de senaste 25 åren har resulterat i en rad obalanser på bostadsmarknaden. Generös kreditgivning till hushållen, låg produktivitetsutveckling på byggmarknaden och lågt utbud av mark har drivit fram höga kostnader och priser, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen. Som kommissionen konstaterar har vi Europas mest generösa skattesystem för ägt boende, vilket bidrar till att driva upp priser för alla men också innebär en orättvisa för hyresrätten och hyresgästerna.

Vi tror, som kommissionen, att de senaste årens åtgärder, inklusive regeringens 22-punktsprogram och nyproduktionsstödet, kan resultera i fler bostäder. Men frågan om hur ett jämnt och högt byggande över konjunkturcyklerna bäst ska åstadkommas är obesvarad, både av kommissionen och regeringen. Den svenska statens låga skuldsättning och möjlighet att låna till historiskt låga räntor är en outnyttjad potential som bör prövas i syfte att hålla igång bostadsbyggandet när konjunkturen viker, säger Martin Hofverberg.

– EU-kommissionen konstaterar mycket korrekt i sin rapport att Sverige har ett unikt hyressättningssystem. Vi har utformat vår modell med förhandlade hyror och ett starkt konsumentskydd utifrån våra förutsättningar. Precis som alla de andra 27 EU-länderna har format sina modeller. Man ska därför vara försiktig vid analysen och jämförelserna av de olika modellerna, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

– Vi delar dock inte kommissionens analys av att systemet skulle skapa en insider/outsiderproblematik. Det har istället att göra med det kroniska underutbud av framför allt rimligt prissatta lägenheter som Sverige har haft under en längre tid. Det gör att människor inte kan ta sig in på bostadsmarknaden.

-Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog med EU-kommissionen där vi vill fördjupa samtalet ytterligare om hur vi utvecklar och förklarar det svenska hyressättningssystemet i en europeisk kontext, avslutar Erik Elmgren.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login