EU måste värna om flyktingskyddet

By on 9 juli, 2024
Bild: Amnesty International

Inför det nyvalda Europaparlamentets första plenarsammanträde uppmanar över 80 människorättsorganisationer och humanitära organisationer, Europeiska unionen att inta en fast hållning för att upprätthålla asylrätten och rättsstatens principer.

Organisationerna, som inkluderar Amnesty InternationalDanish Refugee Council, Human Rights Watch och Oxfam är oroade över de senaste försöken från flera EU-länder att undvika eller ”externalisera” sitt internationella juridiska ansvar genom att flytta asylprövning och flyktingskydd till länder utanför EU.

Dessa kontroversiella förslag syftar till att upphäva grundprincipen för internationellt skydd: att människor som befinner sig under en jurisdiktion har rätt att söka asyl i den jurisdiktionen och få en rättssäker prövning av behovet av skydd.  

Staters försök att överföra sitt ansvar för asylprövning till andra länder är inget nytt – men har länge kritiserats, fördömts och förkastats av goda skäl. På samma sätt som systemet mellan Storbritannien och Rwanda med rätta håller på att kollapsa bör EU och dess medlemsstater vara uppmärksamma, sluta ge falska löften och slösa tid och pengar på dyra, inhumana och ogenomförbara förslag.

När denna lagstiftningscykel inleds kan och måste EU göra bättre ifrån sig än att överge sitt åtagande om det globala flyktingskyddet. 

— Försöken att lägga ut asylhanteringen på tredje land är ett uttryck för att stater flagrant undandrar sig sitt juridiska ansvar för människor i behov av skydd. Att lägga ut asylprövning och skydd på tredje länder som inte kan ge ett effektivt skydd eller som redan hyser oproportionerligt många flyktingar är inte förenligt med flyktingkonventionens syfte och anda. Det fördunklar också jurisdiktion och ansvar, vilket gör det svårare för människor att få tillgång till rättvisa när deras rättigheter kränks. Där extraterritoriell asylprövning har prövats har den orsakat omätbart mänskligt lidande och rättighetskränkningar, säger Madelaine Seidlitz, ansvarig för Amnesty Sveriges arbete med flyktingar och migranter. 

I ett offentligt uttalande uppmanar organisationerna EU att överge dessa förslag som står i stark kontrast till såväl gällande EU-och europeisk lagstiftning liksom den internationella flyktingrätten och folkrätten. EU måste stödja en rättssäker och human, hållbar och realistisk migrations- och asylpolitik vilket gynnar både människor som söker skydd och trygghet och de samhällen som välkomnar dem. 

Bakgrund till uttalandet 

Uttalandet följer på ett brev från 15 medlemsländer som uppmanar EU-kommissionen att undersöka möjligheterna till extern handläggning av asylansökningar, bland annat genom ändringar i EU-lagstiftningen. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skrev i slutet av juni att dessa ”innovativa idéer […] säkert kommer att förtjäna vår uppmärksamhet” under den nya politiska cykeln. 

Dessa förslag bygger på en lång rad åtgärder som syftar till att förhindra att människor söker asyl i EU genom avtal med länder utanför EU, med liten eller ingen uppmärksamhet på dessa myndigheters människorättsarbete. Dessa partnerskap har redan resulterat i otaliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och visat på EU:s begränsade förmåga eller intresse av att övervaka eller genomdriva människorättsnormer utanför EU:s territorium när det gäller migration.

EU
Örebronyheter

Källa: Amnesty International

You must be logged in to post a comment Login