EU-miljoner till projekt i Örebro län

By on 12 december, 2017

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har vid sitt sammanträde den 6 december prioriterat 23 projekt som sammanlagt får 129 miljoner kronor i EU-stöd, Region Örebro län är projektägare till två projekt och flera av projekten är av intresse för Örebroregionen på olika sätt.

Här är de två projekt som Region Örebro län har beviljats EU-stöd för:

Valideringscentrum tar vara på kompetens

 • EU-stöd: 3 858 743 kronor
 • Projektperiod 2018-01-01–2019-12-31

Har du erfarenhet av ett yrke, men saknar intyg? Då behöver du validera din kunskap. Valideringscentrum är ett projekt som ska minska den kompetensbrist som finns inom olika yrkesområden och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.

– Ett av målen är att den kommunala vuxenutbildningen ska ha en kvalitetssäkrad och gemensam metod. Vi vill ju ta vara på människors tidigare lärande, kunskaper och kompetenser för att förkorta studietiden eller öka chanserna till arbete både vid omställning på arbetsmarknaden och som en del i integrationen samt förbättra matchningen, säger regionråd Irén Lejegren (S).

Strategi för fordon och drivmedel i Örebro län

 • EU-stöd: 1 577 406 kronor
 • Projektperiod: 2018-03-01–2020-04-30
 • Kontaktperson: områdeschef Thérèse Hjelseth, Regional utveckling,
  Energi och klimat, telefon: 019-602 63 66

Transporter står för nästan 40 procent av Örebro läns koldioxidutsläpp. Redan nu behövs samlade insatser om vi ska nå våra mål till 2030 både nationella mål och det regionala målet om fossiloberoende transporter.

– Att göra en regional strategi för omställning till en fossiloberoende fordonsflotta är viktigt för att kunna uppnå nationella mål och samtidigt ta hänsyn till regionala förutsättningar, säger regionråd Irén Lejegren (S).

Framtagandet av strategin är en insats i Örebro läns Energi- och klimatprogram och kommer att förankras i alla länets kommuner.

Några av de övriga projekt som berör Örebro län

Smart tillväxt

 • Sökande organisation: ALMI Företagspartner Östergötland AB
 • EU-stöd: 33 701 000 kronor
 • Smart Tillväxt är ett samverkansprojekt mellan Östra Mellansveriges samtliga ALMI Företagspartner.

Smart Tillväxt ska bidra till att företag utvecklar innovativa, hållbara affärsmodeller för att bland annat hantera försäljningskanaler, nya erbjudanden och marknadsföring. Uttalade målsättningar i projektet är att fler små och medelstora företag ska se möjligheter till produkt- och tjänsteutveckling via regionens styrkeområden och prioriterar tid för strategiska frågor. Genom att stötta företagen i att hitta affärsmässiga fördelar med hållbarhet kan projektet också skapa motivation och utvecklingskraft som leder mot ett hållbart samhälle och tillväxt för deltagande företag.

IPS en väg till jobb och hälsa

 • Sökande organisation: Stiftelsen Activa i Örebro län
 • EU-stöd: 12 788 131 kr

Resurscenter

 • Sökande organisation: ABF Örebro län
 • EU-stöd: 16 409 201 kronor

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login