Europa kan stänga av den ryska oljan och gasen omedelbart, enligt ny rapport

By on 1 april, 2022

EU kan omedelbart sluta köpa fossila bränslen från Kreml om unionen är beredd att genomföra en radikal plan för bränslebyte och energiransonering. Detta enligt en banbrytande ny rapport från den europeiska miljöorganisationen RePlanet, där svenska Ekomodernisterna är en av medlemmarna.

Rapporten, med titeln ”Stäng av Putin: En plan för energisolidaritet med Ukraina”, är den första studie som fullt ut visar att ett omedelbart embargo mot rysk olja och gas är möjligt, och hur man får ihop siffrorna för att genomföra det i praktiken.

EU-länderna köper för närvarande ryska fossila bränslen för över en halv miljard euro per dag, och 19,5 miljarder euro har betalats ut till Kreml sedan invasionen började den 24 februari. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har upprepade gånger uppmanat europeiska ledare att avbryta denna sanktionsbrytande subvention till den ryske presidenten. Trots dessa vädjanden har EU bara lovat att stoppa importen av rysk olja och gas ”i god tid före 2030”.

Men genom att gå över till en krigsekonomi och genomföra en rad ambitiösa tillfälliga åtgärder kan president Zelenskyjs begäran tillgodoses omedelbart, konstaterar rapporten. Dessa åtgärder inkluderar att avbryta affärsflyg, sänka hastighetsgränserna på motorvägar, återstarta avstängda kärnkraftverk, en snabb utbyggnad av solkraft och sänkning av termostaterna i hemmen och på arbetsplatserna från nuvarande 22 till 18 grader nästa vinter.

Sammantaget måste cirka 155 miljarder kubikmeter gas sparas under året om den ryska importen ska stoppas helt. Rapporten kvantifierar hur var och en av åtgärderna för energisparande och bränslebyte kan ersätta rysk gas och finner att Europa kan ”stänga av Putin” omedelbart om den politiska viljan kan mobiliseras för att genomföra ransonerings- och solidaritetsåtgärder för en de facto-krigsekonomi över hela kontinenten.

Svenska Ekomodernisternas ordförande, Take Aanstoot, säger: “Det hjälper inte att EU-länderna levererar material till Ukrainas försvar med ena handen, om vi med den andra skickar en halv miljard euro om dagen till Europas fiende. Vi måste bryta beroendet av rysk olja och gas, och vi måste göra det nu.”

Rapportens medförfattare, Mark Lynas, säger: ”Som president Zelenskyj upprepade gånger påpekat, är det obegripligt att Europa häller miljarder i Putins krigsmaskin medan ukrainare dör under ett regn av missiler och bomber. Den här rapporten visar att det är möjligt att stoppa den europeiska importen av ryska fossila bränslen här och nu. Mörkläggandet och förseningarna från europeiska ledare – särskilt i Tyskland – måste upphöra.”

Krigsekonomiska åtgärder som energiransonering måste dock vidtas med extrem försiktighet för att säkerställa att effekterna delas rättvist över hela samhället, säger rapporten. Att garantera en ”energibasinkomst” skulle skydda låginkomsthushåll från fattigdom, samtidigt som en särskild skatt på energiföretag skulle kunna ge inkomster på 200 miljarder euro för att finansiera de mer kostsamma åtgärderna som att tillhandahålla gratis kollektivtrafik.

Tillfälliga nödåtgärder måste också kombineras med en aldrig tidigare skådad utbyggnad av energikällor med låga koldioxidutsläpp, säger rapporten, vilket kommer att göra det mer möjligt att nå våra medelfristiga klimatmål. Upphävandet av normala planeringslagar för att sätta turbo på utbyggnaden av vind- och solkraft och ändringar i lagstiftningen för att öka byggandet av ny kärnkraft kommer att behövas för att säkerställa att energiransonering bara är en kortsiktig åtgärd.

Svenska Ekomodernisternas generalsekreterare, Karolina Lisslö Gylfe, säger: ”Om Europa agerar solidariskt och delar energiresurser över gränserna kan vi effektivt försvaga Kremls makt. Det kommer att innebära uppoffringar som inte setts sedan andra världskriget, men jag är övertygad om att de flesta av oss är beredda att göra det för att tvinga Putin att avsluta kriget och rädda europeisk demokrati.”

Världen | Europa
Örebronyheter

Källa: Svenska Ekomodernisterna

You must be logged in to post a comment Login