Européerna anser att Sverige har hanterat COVID-19 bra och svenskarna håller delvis med

Av på 13 juni, 2020

Medan det totala antalet döda i corona hela tiden ökar runt om i världen, har det blivit allt tydligare vilka länder som har klarat hanteringen av viruset på ett bättre eller sämre sätt.

Vi har i en ny YouGov Eurotrack-undersökning frågat människor i sju större europeiska länder samt i USA, hur de anser att andra länder har hanterat coronaviruset jämfört med det egna landet.

Medan Storbritannien bokstavligen betraktas som Europas sorgebarn – vartannat europeiskt land i undersökningen anser att Storbritannien har hanterat coronaviruset sämre än det egna landet – har både Sverige, Danmark och Tyskland klarat sig relativt bra under krisen, om man frågar européerna.

Totalt sett råder det enighet bland européerna om att alla länder har hanterat coronaviruset sämre än Sydkorea, men bättre än USA.

Men européerna är inte alltid eniga om hur länderna i Europa har klarat sig. Exempelvis anser italienarna att deras eget land har hanterat pandemin bättre än Frankrike och Spanien, vilket dessa två länder inte håller med om.

Däremot anser både tyskar och danskar att det andra landet har klarat sig bättre än deras eget i hanteringen av smittan.

Sverige rankas lägre av både Tyskland och Danmark jämfört med det egna landet. Framför allt anser danskarna att man i Sverige har hanterat krisen sämre än i Danmark (54 %).

Svenskarna är benägna att ge européerna rätt i att Sverige har klarat sig bra under krisen. Vid sidan av Tyskland och Danmark är Sydkorea det enda landet som svenskarna anser har hanterat coronaviruset bättre än det egna landet. Medan 40 % anser att Sydkorea lyckats bättre och 12 % att de lyckats sämre, anser cirka en tredjedel att både Tyskland och Danmark har lyckats bättre (29 % respektive 33 %), vilket ska jämföras med att 15 % anser att båda länderna lyckats sämre.

En tredjedel (30 % respektive 29 %) anser att Sverige, Tyskland och Danmark har hanterat krisen ungefär lika bra.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa YouGov Sweden
Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Undersökningen är baserad på intervjuer med 1669 i Storbritannien, 1006 i Tyskland, 1026 i Frankrike, 1023 i Italien, 1044 i Spanien, 1020 i Danmark, 1030 i Sverige och 1205 i USA representativt utvalda personer i åldern 18 år+ under perioden 5-27 maj 2020.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in