EU:s fiskekvoter för Östersjön klara – ökat fiske av sill tillåts

Av på 19 oktober, 2013

EU:s jordbruks- och fiskeministrar har nu beslutat om nästa års fiskekvoter i Östersjön.

Bland annat ökas kvoten för två av de tre sillbestånden medan kvoten för den västra torsken minskas jämfört med 2013.

– På det stora hela är beståndsutvecklingen i Östersjön bra och då speciellt för två av sillbestånden. Men för exempelvis torsken i västra beståndet är beståndsutvecklingen sämre, säger Bengt Kåmark på enheten för fiskreglering vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Varje år bestämmer EU om total tillåten fångstmängd, TAC, eller så kallade kvoter för de fiskbestånd som är viktigast för yrkesfisket. Till grund för besluten ligger vetenskapliga råd om hur bestånden mår.

EU-kommissionen lade i augusti fram sitt förslag till fiskekvoter för 2014 i Östersjön, baserat på att bestånden i Östersjön ska nå målet om maximal hållbar avkastning, MSY. Enligt den gemensamma fiskereformen som nyligen antogs ska detta mål nås om möjligt 2015 och absolut senast 2020 för alla arter.

EU:s jordbruks- och fiskeministrar träffades i går i Luxemburg för att besluta i frågan. I stora drag valde de att gå på EU-kommissionens förslag. Det innebär att kvoterna för två av de tre sillbestånden ökas kraftigt. När det gäller den västra sillen, det vill säga bestånden i Bälthavet, Öresund och Arkonahavet minskas kvoten med 23 procent. Kvotenför skarpsill i hela Östersjön minskas med fyra procent.

Det östra beståndet av torsk, öster om Bornholm, ökas med sju procent. Kvoten för torsk i västra beståndet minskas med 15 procent.

– I det östra beståndet ser vi att torsken ökar i antal men att den samtidigt blir allt magrare, vilket är väldigt oroande. Här kan det behövas fler åtgärder för att komma tillrätta med detta, säger Bengt Kåmark.

Internationella Havsforskningsrådet , ICES, har föreslagit en kraftig minskning för laxkvoten i Östersjön nästa år för att skydda vildlaxen. Från Sveriges sida fanns också en sådan önskan eftersom flera svenska älvar inte når MSY-målen. Även Finland ville se en kraftig minskning av laxkvoten. Ministerrådet valde dock att gå på EU-kommissionens förslag som innebär en i stort sett oförändrad nivå jämfört med årets kvot förutom i Finska viken där kvoten sänks med 15 procent.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in