EUs skogsstrategi missar skogens stora klimatpotential

By on 17 juli, 2021

EUs skogar har många nyttor. Arbetstillfällen, handel, rekreation, miljö, hemvist för människor samt flora och fauna. Besvikelsen bland svenska skogsägare är stor eftersom EUs idag presenterade skogsstrategi saknar ett balanserat synsätt. – Fokus är tyvärr att inte utnyttja ett brukande av skogen som stor resurs, förslaget missar de sociala och ekonomiska värdena. Det är ju engagemanget i familjeskogsbruk för att förvalta skogen för kommande generationer som är garanten för att skydda både miljö och ekonomiska värden, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna.

Den nu presenterade strategin visar att tjänstemännen inom EU ensidigt vill bestämma hur medlemsstaterna ska sköta sina egna skogar. Någon hänsyn till de stora olikheterna i skogstillgång och skogsskötsel inom EU tas inte. I förslaget föreslås ensidigt hur skogarna ska vara artsamansatta och hur avverkning ska gå till.

– Strategin är en tydlig illustration av klyftan mellan Bryssels politiska tjänstemannaformgivare och skogsägarnas verkliga behov. Dessutom ignorerar den Europaparlamentets och rådets åsikter om våra skogars framtid. Vi måste undvika att denna strategi förvandlas till en tragedi för landsbygdssamhällen, säger Pekka Pesonen, generalsekreterare i lantbrukets samarbetsorganisation Copa Cogeca inom EU.

Utifrån de mycket olika förutsättningar skogen har i EU anser LRF att det är viktig att slå vakt om det nationella ansvaret att styra över skogsresursen. Det nu presenterade förslaget riskerar arbetstillfällen och förutsättningarna att på svensk landsbygd. 

Den antagna skogsstrategin missar tyvärr att poängtera skogens verkliga potential i klimatarbetet. Det svenska skogsbruket syftar till hög tillväxt, vilket är samma sak som högt upptag av CO2. Det är den viktigaste mänskliga påverkan av upptag av CO2 ur atmosfären.

– Att odla mer skog, att sköta skogen så den har bra växtförhållanden och att den avverkas när tillväxten avtar och sedan ersätta med nya träd med högt upptag är det klimatsmartaste vi kan göra, säger Paul Christensson.

Den svenska skogen har ett nettoupptag av CO2 som årligen är 40-50 miljoner ton CO2 vilket motsvarar 70-80 procent av Sveriges samlade CO2 utsläpp.

Svenskt välstånd är till stora delar byggt på det långsiktiga brukandet av vår skogsresurs. Vi förädlar råvaran och exporterar skogsprodukter över världen. Vi ber nu regeringen att intensivt arbeta för att låta skogsägarna och Sveriges Riksdag ansvara för Sveriges skogar, säger Paul Christensson.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: LRF

You must be logged in to post a comment Login