EU:s skyddsåtgärder på stål förlängs

Av på 19 juni, 2021

Ministerrådet har idag fattat beslut om att förlänga de så kallade skyddsåtgärderna som infördes som en följd av USA:s ståltullar 2018. Beslutet är mycket viktigt för både svensk och europeisk järn- och stålindustri. Skyddsåtgärderna skyddar EU från att svämma över av den stålexport som inte kommer in i USA på grund av tullarna.

Igår fredagen den 18 juni fattade Ministerrådet, i enlighet med EU-kommissionens förslag, ett beslut om att förlänga de så kallade skyddsåtgärderna som infördes som en följd av USA:s ståltullar 2018.

Bakgrunden är att importen av stål till EU riskerade att öka när USA införde sina ståltullar. För att inte EU skulle svämma över av all världens stålexport som inte kom in i USA på grund av tullarna beslutade EU att införa en skyddsåtgärd som innebär att en tull läggs på den del av stålimporten som översteg ”normala importnivåer”.

– Så länge som USA inte har avvecklat sina ståltullar finns roten till problemet fortfarande kvar och vi är därför glada att Ministerrådet nu lyssnat på oss. Eftersom normala importnivåer av stål släpps in på EU-marknaden tullfritt så är EU:s skyddsåtgärder en väl avvägd och balanserad åtgärd som tar hänsyn till både producenters och stålanvändares intressen, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

– Beslutet om att nu förlänga dessa skyddsåtgärder är mycket viktigt för både svensk och europeisk järn- och stålindustri, säger Mathias Ternell.

Fortfarande förväntas USA och EU komma överens om en avveckling av ståltullarna.

– Med det sagt ser svensk järn- och stålindustri fram emot att USA avvecklar de 25-procentiga ståltullar som president Donald Trump införde för ganska precis tre år sedan. Min förhoppning är fortsatt att EU och USA ska komma överens om att ståltullarna avvecklas innan årsskiftet, avslutar Mathias Ternell.

Världen
Örebronyheter

Källa: Jernkontoret

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in