Expedition på väg till outforskad grönländsk glaciär

By on 25 juli, 2019
Foto: Martin Jakobsson

Den 5 augusti påbörjar svenska, amerikanska och kanadensiska forskare en expedition med isbrytaren Oden till Ryderglaciären i nordvästra Grönland. Expeditionen ska främst undersöka kopplingen mellan klimatförändringar och glaciärer men arkeologer finns även med för att studera hur Grönland koloniserats.

Ryderglaciären i nordvästra Grönland är svårtillgänglig och fjorden där den mynnar ut är i huvudsak outforskad. För att öka kunskapen om glaciären och vad som händer när glaciärer möter havet anordnas en tvärvetenskaplig expedition med forskare från Sverige, USA och Kanada på isbrytaren Oden. Forskarnas kompetens spänner över områden som atmosfärskemi, biologi, klimatologi, ekologi, genforskning, glaciologi, oceanografi, maringeologi, geologi, geofysik, geokemi och arkeologi. Drygt 20 forskare vid Stockholms universitet deltar i expeditionen, vars övergripande forskningsledare är Martin Jakobsson som är professor vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet.

Ett av expeditionens huvudsyften är att förstå orsaker till dynamiska förändringar av de flytande delarna av glaciärer som dränerar nordvästra Grönlandsisen ut i havet.

– Hur påverkar dessa ”istungor”, tillsammans med havsisen, inflöde av varmare vatten och undervattenslandskapets geologi Ryderglaciärens stabilitet? Förståelsen är nödvändig för att angripa frågan om hur stort bidraget till den globala havsnivån från den nordvästra delen av Grönlandsisen kan bli, säger Martin Jakobsson.

Stor osäkerhet kring glaciärers bidrag till höjd havsnivå
Den största osäkerheten i prognoser av hur mycket den globala havsnivån kan stiga i ett varmare klimat ligger just i hur glaciärer och inlandsisar som står i förbindelse med havet kommer att bete sig. Potentiella bidrag från Grönlandsisen och isen på västra Antarktis står för de största osäkerheterna. Det finns även stora osäkerheter avseende hur snabbt havsisen i Arktis kan minska och destabilisering av frusna gashydrater bundna i de arktiska marina sedimenten, vilket kan leda till utsläpp av växthusgasen metan.
I sommar har det varit varmt på Grönland vilket gjort att isarna smält ovanligt mycket. Expeditionen hoppas på resultat som kan användas för att sätta in detta i större sammanhang.
– Vårt mål med expeditionen är att samla data för att undersöka den historiska utvecklingen av den norra sektorn av Grönlandsisen och därmed kunna sätta de påtagliga förändringar vi ser idag i ett längre tidsperspektiv, säger Martin Jakobsson.

Arkeologer studerar kolonisering av Grönland
Ryderexpeditionen är en fortsättning på expeditionen till Petermannglaciären 2015, som även Martin Jakobsson var vetenskaplig ledare för. Till skillnad mot 2015 finns nu även arkeologer och genetiker med. Professor Anders Götherström vid Stockholms universitet kommer tillsammans med professor Love Dahlén vid Naturhistoriska riksmuseet att leda en forskargrupp som ska jobba på land. Båda ingår i den nya satsningen Centrum för paleogenetik, som Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet står bakom. Det övergripande syftet med deras forskningsprojekt är att få till en kronologi för när olika arter (inklusive människor) koloniserat norra Grönland.

”Flagg-expedition”
Fjorden där Ryderglaciären löper ut är så pass otillgänglig att inga expeditioner lyckats ta sig till den tidigare. Därför har expeditionen blivit godkänd som en så kallad Explorers Club Expedition vilket ger forskarna möjlighet att sätta ner en flagga av samma typ som den som sattes på månen.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login