Explosion vanligaste orsaken för barn som dör eller skadas i krig

Av på 18 maj, 2019
Mohammed skadades när hans hus bombades, nu får han psykosocialt stöd av Rädda Barnen

72 procent av de barn som dör eller skadas i krig, gör det till följd av explosioner. Det visar Rädda Barnens nya rapport Blast, som sammanställt siffror från de fem dödligaste krigen för barn under 2017. Rapporten presenterar också världens första manual för de som vårdar explosionsdrabbade.

Sett från kalla kriget, har det aldrig levt så många barn i krigsdrabbade områden som nu. 2017 levde var femte barn, runt 420 miljoner barn, i ett krigsdrabbat område. I rapporten Blast har Rädda Barnen undersökt de fem dödligaste krigszonerna för barn samt de direkta konsekvenserna för barn.

Nästan tre av fyra barn som avlider eller skadas i krig, drabbas av en explosion. 80 procent av de skadade barnen har fått skador mot huvudet. Motsvarande siffra bland vuxna är 31 procent. Eftersom barnskelett är mjukare löper barn större risk för hjärnskador. 

– Barn drabbas och upplever större lidande i krig i dag än tidigare i modern tid. Att 420 miljoner barn lever i ett krigsdrabbat område är 420 miljoner barn för mycket. På kort sikt behöver vi säkerställa att de får tillgång till mat, vatten, utbildning, säkra lekplatser och bra sjukvård. Samtidigt måste vi arbeta för att alla barn ska växa upp i trygga länder utan krig, säger Lena Ingelstam internationell chef på Rädda Barnen.

– Alla länder behöver samarbeta för att motverka vapenexport, stärka länder och skapa goda förutsättningar för utbildning och barns rättigheter, säger Lena Ingelstam.

I sambandet med undersökningen har Rädda Barnen tagit fram en praktisk fältmanual. Det är den första i sitt slag, och riktar sig till all sjukhuspersonal som behandlar barn skadade av explosioner. I nuläget används manualen i norra Syrien, men kommer eventuellt spridas till Jemen, Afghanistan, Nigeria och Irak i ett senare skede.

Samtidigt som vi arbetar för att förhindra krig och minska barns utsatthet, måste vi sprida kunskap om hur man vårdar skadorna. Det här är en gedigen fältmanual som ökar livschanserna för de som drabbats, avslutar Lena Ingelstam.

Faktaruta:
Rapportens data baseras på statistik hämtad från FN:organen CAAC och UNAMA. Rädda Barnen har valt ut de fem dödligaste krigsområdena för barn under 2017, vilket är Afghanistan, Jemen, Syrien, Nigeria och Irak. Högst var siffran i Syrien, där 83 % av skadade och avlidna barn skadades i direkt följd av en explosion. Se statistik nedan:

Land Totalt antal skadade och 
avlidna barn (2017)
Barn som skadats eller avlidit pga explosion
n(%) (2017)
Afghanistan 3,179 2,216 (70%)
Jemen 1,316 814 (62%)
Syrien 1,271 1,058 (83%)
Nigeria 881 672 (76%)
Irak 717 562 (78%)
Totalt 7,364 5,322 (72%)

Det är inte enbart barn i direkt krigsdrabbade länder som löper stor risk för explosionsskador. I östra Ukraina riskerade 220 000 barn att skadas av landminor under 2017.

Det finns fyra olika sorters skador till följd av explosioner. Den vanligaste skadan är när genomträngande objekt far igenom kroppen på grund av tryckvågen som kommer efter en explosion. Drabbade kan också skadas av att byggnader kollapsar. Men explosionsvågen kan även skada kroppen utan att det är direkt synligt. Exempelvis kan muskler, organ och ibland även skelett skadas av tryckvågen. Även inandning av farliga ämnen eller psykologiskt trauma förekommer. Trots att fler barn än vuxna påverkas av explosionsskador är vetenskapen, kunskapen och den medicinska expertisen inte tillräckligt utvecklad för att tackla detta. Därför tar den bifogade fältmanualen upp samtliga skador och hur utbildad personal ska agera när ett barn drabbas.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in