Exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökade under 2020

Av på 2 april, 2021

Handelsunderskottet för jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) uppgick till 55 miljarder kronor 2020 vilket är en minskning med 5 miljarder kronor eller 8 procent jämfört med 2019. Coronapandemins påverkan på främst importen som tydligt minskat under 2020 jämfört med 2019 kan ses som en trolig bidragande faktor till det minskade underskottet.

Exporten av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) uppgick 2020 till 58 miljarder kronor vilket är en ökning med 3 miljarder kronor eller 6 procent. Det är främst värdet av exporten av spannmål, diverse livsmedel (t.ex. soppor, matfett, färdigmat och halvfabrikat) samt tobak och tobaksvaror som ökat.

Importen uppgick till 113 miljarder kronor. Det innebär en minskning med 1 miljard kronor eller 1 procent jämfört med 2019. Siffrorna exkluderar fisk. Det är främst värdet av kött och spannmål som minskat.

Våra grannländer är fortsatt viktigast i handeln
De viktigaste marknaderna 2020 för export av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) var Norge, Danmark och Finland som står för 47 procent av det totala värdet av den svenska exporten. Exporten till:

  • Norge ökade med 1,6 miljarder närmare kronor eller 15 procent främst beroende på ökningar för tobak och tobaksvaror, diverse livsmedel, kaffe, spannmål, drycker, djurfoder samt mjölk och mejeriprodukter
  • Danmark ökade med 310 miljoner kronor eller 4 procent främst beroende på ökningar för spannmål, frukt och grönsaker, tobak och tobaksvaror, djurfoder och kaffe
  • Finland minskade med 60 miljoner kronor eller 1 procent främst beroende på minskningar för frukt och grönsaker, kaffe samt kött

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in