Exportförbud kan få allvarliga konsekvenser

Av på 31 januari, 2021

Istället för att lägga energi på att inrätta handelshinder måste EU sätta sig ner med vaccinföretagen för att i god anda konstruktivt lösa de gemensamma utmaningarna, skriver Anders Blanck, vd Lif, i en kommentar.

Det är idag ännu oklart hur den mekanism för transparens vid export, som EU-kommissionen planerar att införa för covid-19-vacciner som är tillverkade inom EU, ska fungera och när den i så fall ska träda i kraft. Men det är lika allvarligt som olyckligt att EU på mycket kort tid planerar för ett så drastiskt steg. Mekanismen skulle om den införs innebära att export av vacciner ut från EU kräver ett särskilt tillstånd från nationella myndigheter i det land där vaccinet tillverkats, ett tillstånd som kan medges först när företaget levererat de vaccindoser man avtalat att leverera till EU.

Den senaste tiden har präglats av ett högt tonläge och upprördhet från EU och enskilda stater över att läkemedelsföretagen AstraZeneca och Pfizer/BioNTech tvingats tillfälligt justera ned sina leveransvolymer av vacciner mot covid-19. Eftersom vi befinner oss mitt i bekämpandet av det mest allvarliga hälsohot som världen drabbats av, och vaccinerna utgör det viktigaste försvaret mot viruset, kan man känna förståelse. Men i affekt fattas sällan kloka och väl övervägda beslut.

Därför är det absolut viktigaste just nu är att tonläget skruvas ned och att alla parter bidrar konstruktivt till att lösa de gemensamma problemen. Det är just det djupa samarbetet mellan alla aktörer som lett fram till att vi i dag, endast ett år efter att det nya viruset började spridas, har flera godkända vacciner och har inlett vaccination av hela världens befolkning. Ingen trodde på förhand att detta skulle vara möjligt att åstadkomma på så kort tid. Men akademiska forskare och läkemedelsföretag släppte bokstavligen allt de hade i händerna för att snabbt börja utveckla vacciner. EU och andra finansiärer har bidragit till att finansiera utveckling och produktion, och myndigheter som EMA har påskyndat sina processer. Denna samverkan har på denna korta tid lett fram till att mänskligheten i dag känner hopp om att pandemin kan besegras.

Det är viktigt att inse att alla steg i forskning, utveckling, tillverkning och distribution av läkemedel och vacciner sedan länge är en helt globaliserad verksamhet. En förutsättning för detta är att handel mellan länder kan ske med så få handelshinder som möjligt. En mekanism som hindrar export av vacciner mot covid-19 ut från EU kanske kan tyckas som ett mindre ingrepp i frihandeln. Men det kan också bli ett första steg som följs av andra, och som kan få mycket allvarliga konsekvenser. På sikt äventyras den medicinska utvecklingen, tillverkningen av vacciner och läkemedel, och hälsan för patienter över hela världen.

Istället för att lägga energi på att inrätta handelshinder måste EU sätta sig ner med vaccinföretagen för att i god anda konstruktivt lösa de gemensamma utmaningarna. Vi är ännu endast i inledningen av en global vaccinationskampanj. Att det inledningsvis kan uppstå produktionsproblem när nya anläggningar och nya produktionslinjer ska startas och trimmas in är varken ovanligt eller oväntat. Vi måste fortsätta på den väg som gett världen hopp om framtiden – samarbete mellan alla inblandade aktörer.

Politik | Världen
Örebronyheter

Källa: LIF

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in