Extra fartkontroller under vecka 16

Av på 19 april, 2021
Foto: Polisen

Att hastigheten är en avgörande faktor för utgången av en trafikolycka råder det inget tvivel om. Därför är just hastighetskontroller ett prioriterat område inom polisens trafiksäkerhetsarbete. Extra kontroller genomförs under vecka 16.

 Mellan den 19 och 25 april genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus hastighet. Polisens ökade närvaro och aktivitet ute i trafikmiljön ska bidra till att sänka medelhastigheten för att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken.

– Vi kan alla bidra till att reducera dödstalen i trafiken! Börja hos dig själv, lätta på gasen och respektera gällande hastighetsbegränsningar, de finns av en anledning. Många förare kör lite för fort och tror att 6-9 km/h för mycket inte spelar någon roll, men det är tvärtom. Mätningar visar att de flesta trafikanter kör lite för fort och alla hastighetsöverträdelser gör att medelhastigheten på vägen ökar, säger Ursula Edström, trafikstrateg på polisen.

Enligt Transportstyrelsen är det så att två av tre som omkommer i trafiken gör det i olyckor på vägar med hastighetsbegränsning på 70 km/h eller högre.

– För att vi ska lyckas i det framtida trafiksäkerhetsarbetet och minska antalet vägtrafikolyckor krävs att alla trafikanter tar sitt ansvar att följa de regler som gäller, till exempel att hålla hastigheten, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

190 omkomna fortfarande för många

Enligt preliminära siffror omkom 190 personer i vägtrafiken under 2020. Även om antalet omkomna i trafiken har sjunkit jämfört med åren innan, så återstår det ett stort arbete för att nå målen i Nollvisionen, som handlar om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

– 190 omkomna är 190 för många. 190 föräldrar, barn, syskon och vänner som inte kommer hem till sina familjer. Trafiken är allas ansvar. Det är svårt att påverka andra, men det är lätt att påverka sig själv och följa skyltad hastighet för att reducera risken för en trafikolycka, säger Ursula Edström.

Enligt Trafikverket skulle 100 liv kunna räddas varje år om alla höll hastigheten.

– Det är svårt att förstå att även några få km/h spelar roll. En krock i 85 km/h istället för 80 ökar risken för dödliga skador med 20 procent, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket.

Hastighetsveckan en av många trafikveckor

Polisen genomför tio trafikveckor per år utifrån olika fokus som hastighet, nykterhet, brott på väg och yrkestrafik som ett led i trafiksäkerhetsarbetet. Givetvis arbetar polisen med trafikarbete alla andra veckor på året också – dessa trafikveckor är till för att kraftsamla resurser och för att göra samstämmiga kontroller i hela EU. Under vecka 16 är det alltså tema hastighet med extra hastighetskontroller.

Hastighetskontrollerna kommer att genomföras såväl synligt, men även genom dold övervakning i video-/pilotfordon.

Zhero – samverkan för att nå Nollvisionen

I samverkan med Trafikverket och en rad andra aktörer ingår polisen i initiativet Zhero. Syftet är att öka förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder och vad som är ett trafiksäkert beteende för att nå målen i Nollvisionen. Genom stärkt kommunikation kan trafiksäkerhetsfrågan också lyftas högre på samhällsagendan.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Polisen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in