Extra viktigt att planera sin TBE-vaccination i år

Av på 3 april, 2021
Arkivbild.

I takt med att TBE sprider sig och blir vanligare i Sverige, väljer fler att vaccinera sig mot den fästingburna virussjukdomen. Under pandemin har intresset för TBE-vaccin ökat, men nu finns nya utmaningar i samband med Covid-19 och vaccineringen.

Medicinskt ansvarig på Pfizer menar att dessa är viktiga att känna till och förhålla sig till för att ha ett fullgott skydd mot TBE inför årets fästingsäsong.

Enligt Folkhälsomyndighetens sjukdomsstatistik från 2020* har förekomsten av TBE fortsatt öka i flertalet av landets nyare riskområden, framförallt i Mellansverige. Men det är fortfarande mer etablerade riskområden (Sörmland, Uppsala och Stockholm) som står för majoriteten av antalet drabbade, trots att antalet inte har ökat. Enligt en nyligen genomförd undersökning** har även intresset att vaccinera sig mot virussjukdomen ökat i dessa områden. År 2020 uppgav 47 % att de har vaccinerat sig mot TBE vid något tillfälle, vilket är en ökning på 7 % sedan 2019. Den främsta ökningen i vaccinationstäckning skedde i Västsverige och Göteborg (ca 10 %) samt i Stockholmsområdet (7 %).

– I Stockholm, där TBE-vaccinationen har varit omfattande under många år, är vaccinationsgraden enligt undersökningen nu 64 % – betydligt högre än i övriga landet. Samtidigt var noteringen av antalet drabbade i området den lägsta på 15 år, vilket är en positiv utveckling som påminner oss om vikten av vaccination för skydd. Risken att drabbas kvarstår bland ovaccinerade. TBE förekommer främst i mellersta Sverige och under senare år även spridit sig åt söder och väster ut. I år är det även viktigare än någonsin att planera sin vaccination i tid, säger Andreas Palmborg, Medicinsk rådgivare, Pfizer.

Trots att fästingen redan är aktiv såhär års och många gärna välkomnar våren ute i den svenska naturen, väljer de flesta att vaccinera sig mot TBE i maj-juli. Detta är samma period som vi i år förväntas vaccineras mot Covid-19. Folkhälsomyndighetens rekommendation*** säger att det bör gå minst 7 dagar mellan Covid-19- och andra vaccinationer, som t ex TBE.

– Det kan vara bra att se över vaccinationen tidigt på året, för att ha ordentligt skydd inför fästingens högsäsong. I år kan det vara ännu viktigare pga timingen med Covid-19 vaccin samtidigt som risken att drabbas ökar när vi vistas mer i naturen. För att ha ett fullgott skydd behöver man följa det rekommenderade vaccinationschemat och inte glömma bort påfyllnadsdoser, säger Andreas Palmborg, Medicinsk rådgivare, Pfizer.

I april startar många vaccinatörer sina utomhusvaccinationer runt om i landet. På fästing.nu finns information om var du hittar dessa aktiviteter och närmsta vaccinatör, samt även uppgifter om det rekommenderade vaccinationsschemat.

Uppdaterad information om TBE
I takt med att TBE fortsatt sprids som ett bälte rakt genom landet, har allt fler valt att vaccinera sig mot den fästingburna virussjukdomen. En nyligen genomförd undersökning visar nu att intresset för TBE-vaccinet har ökat markant i Sverige under pandemin, framförallt i Stockholm, Göteborg och runtom i Västsverige. I år finns dock nya utmaningar i samband med Covid-19 som Medicinskt ansvarig på Pfizer menar är viktiga att veta om och förhålla sig till för att ha ett fullgott skydd inför årets fästingsäsong.
Trots att fästingen redan är aktiv och många möter våren i naturen såhär års, väljer dom flesta att vaccinera sig mot TBE under maj-juli. Detta är samma period som vi i år förväntas vaccineras mot Covid-19 och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det ska gå minst 7 dagar mellan dessa vaccinationer. Samtidigt ökar risken att drabbas av TBE i takt med att allt fler vistas mer ute i naturen – ökad exponering.

God planering är därför extra viktigt i år, och oavsett om det gäller en första dos eller uppföljning av vaccinationsschemat kan det vara dags att göra det redan nu. Många vaccinatörer runt om i landet påbörjar sina utomhusvaccinationer redan nu i början av april för att underlätta vaccination och påminna fler om vikten av TBE-skydd inför säsongen. På Fästing.nu kan man hitta mer information om vaccinationsschema samt hitta närmaste vaccinatör och utomhusvaccination i Örebro.

Kommentar av Andreas, medicinsk rådgivare på Pfizer:

  • Örebro är den region där smittan ökar snabbast, från 3,9 fall per 100 000 invånare 2019 till 6,2 fall per invånare 2020, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.
  • Mest utsatta i Sverige är de närliggande regionerna i Mälardalen, Västmanland med 7,2 fall per 100 000 invånare och Sörmland och Uppsala med 7,0.

– Det är bekymmersamt att fallen ökar i Örebro, från 3,9 fall per 100 000 invånare 2019 till 6,2 fall per invånare 2020. Det är därför angeläget att de som vistas ute i skog och natur i områden med TBE ser över sin vaccination, särskilt med tanke på den pågående vaccineringen mot covid-19, säger Andreas Palmborg medicinsk rådgivare på Pfizer.

Om TBE: Tick-Borne-Encephalitis

TBE, eller fästingöverförd hjärninflammation, är en allvarlig sjukdom och det finns inga läkemedel som botar den. Behandlingen som ges syftar till att lindra symtomen och det kan ta lång tid att bli frisk igen. Dödsfall är

sällsynta men somliga får bestående besvär som huvudvärk, trötthet, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, balansstörningar och nervskador med förlamningar. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där smitta förekommer. Det är inte bara vuxna som får TBE, barn drabbas också. På webbsidan www.fästing.nu finns fakta om fästingar och TBE samt information om riskområden.

* Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsstatistik om för TBE

** Undersökning

 På uppdrag av Pfizer intervjuade Ipsos GmbH 52026 vuxna (18-65 år) i 23 europeiska länder. I Sverige intervjuades 2418 respondenter. Urvalet har gjorts för att statistiskt representera den demografiska

landsprofilen, baserat på Eurostats uppgifter för ålder, kon, yrkesstatus och region för varje enskilt land. Intervjuer genomfördes via en webbpanel mellan 1 augusti och 23 september 2020. Panelen är representativ i förhållande till landets sammansättning. Insamlad data vägs på̊ kön, ålder och region för att uppnå̊ ett korrekt riksrepresentativt resultat. Ipsos äger rättigheterna och har copyright på insamlade data. Vänligen kontakta Anja Gilvad (anja.gilvad@ipsos.com) eller Hannah Chalkley (hannah.chalkley@ipsos.com) för mer information.

*** Folkhälsomyndigheten: Tidsintervall mellan andravaccinationer och vaccination mot Covid-19

Hälsa | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Pfizer

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in