Extremväder måste bekämpas med föregripande insatser  

By on 21 juli, 2022
Foto: Röda Korset

I extremhettans spår kämpar människor mot skogsbränder i södra Europa. Över 1 700 människor rapporteras ha dött av värmen i Portugal och Spanien. Tusentals har evakuerats från sina hem. Volontärer från Röda Korset i varje land rycker in för att evakuera människor undan elden, hjälpa sjuka och de som fått brännskador, dela ut vatten och stötta brandmännen.

Våldsamma skogs- och terrängbränder härjar i södra Europa. Greklands Röda Kors har ryckt ut för att bistå med evakuering, första hjälpen och stöd till brandmän.
Under det senaste årtiondet har klimat- och väderrelaterade katastrofer påverkat mer än 1,7 miljarder människor. Över 400 000 av dem har dött och i genomsnitt tvingades 25 miljoner årligen fly undan dessa livsfarliga katastrofer. Värst drabbas de allra fattigaste och särskilt utsatta grupper som äldre, gravida, barn och människor med hälsoproblem som till exempel högt blodtryck. Överdödlighet förekommer, något som också registrerades i Sverige i samband med värmesommaren 2018. Extremväder påverkar därtill samhällsekonomin och redan ansträngda sjukvårds- och hälsosystem samt eltillförsel. 

−Just nu kämpar människor i eldhav, sot och rök, medan chock och rädsla griper omkring, då bränderna sprider sig snabbare än vad man föreställde sig. Det görs bragdinsatser för att rädda liv och egendom, säger Lena B Hansson, senior policyrådgivare på Svenska Röda Korset. 

−Utvecklingen är djupt oroande och måste bromsas. Detta får inte bli det nya normala. Utsläppen måste minska radikalt. Men vi måste också våga se bortom extremhettan och på allvar fråga oss hur vi bäst anpassar våra samhällen till klimat- och väderrelaterade katastrofer. För oavsett så kommer de att fortsätta att öka.   

Varje dag runt om i världen arbetar Röda Korset/Röda Halvmånen med de humanitära konsekvenserna av klimatkrisen: torka som leder till fattigdom och hungersnöd, stormar som vräker sig in över land, översvämningar som drar med sig allt i sin väg. 

Samtidigt drabbar klimatkrisen människor i länder där väpnad konflikt redan pågår. Somalia, Etiopien, Jemen är några av dem. Flera faktorer samspelar och människor faller offer för en tilltagande utsatthet. Matosäkerheten som hotar i spåren av den väpnade konflikten i Ukraina förvärrar läget ytterligare. 

−Åratal av erfarenhet från kriser och katastrofer har lärt oss att föregripande åtgärder är vägen framåt. Det kan handla om prognosbaseradevarningssystem för att tidigt varna om förestående fara i form av stigande floder eller omfattande torka – eller som nu värmeböljor. Allt från att stärka äldreboendens beredskap för att skydda äldre i Sverige till att utbilda lokalsamhällen i ett system av varning, evakuering och första hjälpen när cykloner sveper in över låglänta deltat i Bangladesh, säger Lena B Hansson. 

−Vi har helt enkelt inte råd att avstå från smarta investeringar i människor som är närmast krisen, lokala aktörer som är förankrade i bygden, kan språket och hittar överallt. Detta gäller även i Sverige där regeringens lärdomar från de omfattande bränderna 2018 var just att lokala och andra frivilliga bidrog med ett ovärderligt stöd till räddningsinsatserna, men att mer måste göras för att skapa samverkan mellan alla aktörer. 

Sverige
Örebronyheter

Källa: Röda Korset

 

You must be logged in to post a comment Login