Få bilister försöker minska utsläpp

Av på 22 juli, 2020

Ungefär var femte bilist har försökt att minska sina utsläpp. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil. Av dem som tagit till åtgärder svarar tre av fyra att de numera undviker ta bilen onödiga sträckor.

När Kvdbil lät Sifo fråga bilister om de gjort några förändringar under de senaste 12 månaderna för att minska sin klimatpåverkan svarade bara 22 procent ja. 20 procent av männen och 24 procent av kvinnorna hade gjort förändringar.

– För att klara biltrafikens utsläppsmål krävs ökade satsningar på bland annat grön teknik och hållbara transportsystem, men det behövs också beteendeförändringar. Fler måste motivera sig själva att minska sina utsläpp. Det går inte längre att förvänta sig att någon annan ska göra det, säger Madeleine Fritz, försäljningschef på Kvdbil.

Det vanligaste var att man oftare låtit bilen stå vid onödiga sträckor (74 %). Näst vanligast var att man bytt till en mer miljövänlig bil (28 %) och tredje vanligast var att man börjat köra mer bränslesnålt. Fler kvinnor än män lät oftare bilen stå (82 % jmf 66 %) medan det var fler män som bytt till en mer miljövänlig bil (34 % jmf 22 %). Fler män hade också börjat köra mer sparsamt (28 % jmf 18 %).

– Undersökningen visar att män drivs av mer teknikorienterade förändringar medan kvinnor oftare ser andra transportmedel som cykel, buss och tåg som ett alternativ. Vi behöver göra båda delarna. Vi behöver köra smartare, byta till mer energieffektiva bilar och vi måste minska våra transporter, säger Madeleine Fritz, försäljningschef på Kvdbil.

Sveriges klimatmål är att utsläppen från vägarna ska minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med utsläppsnivån år 2010. För biltrafiken innebär det cirka 3,6 miljoner ton CO2 i årliga utsläpp. Men enligt en utredning från Chalmers Industriteknik, som presenteras på Kvdbils klimatinitiativ Bilberget.se, kommer utsläppen i bästa fall minska till 3,8 miljoner ton CO2.

Har du ändrat ditt beteende kring användningen av din bil det senaste året pga av klimathotet?

  Totalt Män Kvinnor
Ja 22 % 20 % 24 %
Nej 77 % 79 % 74 %
Vet ej 2 % 1 % 2 %
Bas 1 164 620 544

Hur har du ändrat ditt beteende, vad har du gjort?

  Totalt Män Kvinnor
Undviker att ta bilen onödiga sträckor 74 % 66 % 82 %
Bytt till en mer miljövänlig bil 28 % 34 % 22 %
Kör bränslesnålare 23 % 28 % 18 %
Köper “grönare” bränsle 10 % 11 % 10 %
Har sålt min bil 3 % 3 % 3 %
Annan åtgärd 11 % 9 % 12 %
Tveksam/vet ej 0 % 0 % 0 %
Bas 251 122 129

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 5-10 februari 2020. Totalt intervjuades 1604 personer i åldern 16-79 år, varav 1164 bilägare. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: KVD

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in