Få företaget att växa – ta hjälp av en virtuell assistent

Av på 24 april, 2021

Känner du dig stressad ibland? Att tiden inte räcker till? Du är inte ensam.

Stress är en stor del av många företags vardag. Flertalet uppgifter med snäva deadlines utsätter de anställda för stor press samtidigt som övriga uppgifter riskerar att falla mellan stolarna. Att utöka personalstyrkan genom nyanställningar är inte alltid möjligt, vilket gör platsoberoende assistenter till ett hett alternativ.

”Virtual assistant” har länge varit ett välkänt begrepp bland företag utomlands. I exempelvis USA och England är fenomenet stort och välanvänt. En virtuell assistent fungerar precis som en vanlig assistent, med skillnaden att de arbetar på distans.

Virtuell hjälp inom många områden

Fenomenet har sedan en tid tillbaka fått genomslag även i Sverige. Ett av företagen som erbjuder virtuell assistans är Ulla-Bella.se, vars assistenter kan bistå med hjälp som möter företagets behov. En virtuell assistent kan dels bistå med praktisk assistans men kan också vara till god strategisk hjälp inom många olika områden.

Vanliga områden där en virtuell assistent kan hjälpa till är administration och kundtjänst. En specialkompetens skapar dock fler möjligheter än så. Med rätt assistent på rätt uppdrag kan ett företag få hjälp med uppgifter inom marknadsföring, texthantering, projektledning och ekonomi – i princip vad företaget än behöver.

Fördelar med en virtuell assistent

Det finns många anledningar till att anlita en virtuell assistent. Det frigör tid, minimerar kostnaderna och möjliggör företagets vidareutveckling.

Frigör tid

En av de största fördelarna med att anlita en virtuell assistent är att företagets anställda får nyttig avlastning och därmed mer tid att fokusera på uppgifter som berör företagets kärnverksamhet, precis som en traditionell assistent.

Effektiv kostnad

Den stora skillnaden mellan en traditionell och en virtuell assistent är att den virtuella är platsoberoende och tar betalt per arbetad timme. Detta innebär en ekonomisk fördel för företag i och med att de undviker de kostnader som medförs av att anställa. Samtidigt kan företaget själv bestämma hur mycket arbete som ska läggas ner och därmed minimera och effektivisera kostnaderna.

Utökad kompetens

Den virtuella assistenten kan tillföra företaget en större kompetens. Kanske finns i dagsläget inte tillräcklig kunskap om frågor som rör marknadsföring eller ekonomi. Den virtuella assistenten bistår då med kunskap, information och praktisk hjälp. Även om företaget besitter den kunskap som krävs är det alltid nyttigt att ha tillgång till en form av bollplank och rådgivare – för att maximera sina idéer. En virtuell assistent med rätt kompetens kan därmed vara en viktig del i företagets nästa kliv framåt.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: I Am Content

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in