Få kvinnor på vd-poster och i styrelserummen

By on 7 mars, 2017

Endast 14 procent är kvinnor på vd-posterna i länets aktiebolag. Andelen företag med kvinnor på styrelseposter är 41 procent. I jämförelse framstår börsbolagen, där kvoteringsfrågan är ständigt aktuell, som föredömen.

Andelen kvinnor har ökat något jämfört med motsvarande undersökning som genomfördes 2013, men förbättringen sker långsamt.

I 14 procent av länets aktiebolag sitter en kvinna som vd. I 41 procent av aktiebolagen med minst två styrelseledamöter återfinns minst en kvinna i styrelsen. Det är en förändring från 2013 då motsvarande andelar var 12 respektive 36 procent. Högst andel kvinnor i styrelser finns inom vård och utbildning och lägst inom industri och tillverkning. Det visar en unik undersökning som Almi Företagspartner gjort om könsfördelningen i svenska aktiebolag med över 5 miljoner kronor i omsättning och över fem anställda, fördelningen i styrelser avser aktiebolag som har två eller fler ordinarie ledamöter.

– Ökningen är blygsam men går åt rätt håll. I Almi har vi arbetat aktivt med att sprida information och bygga nätverk för att ge kvinnor en större plats i näringslivet. Vi ser också att det är inom personalintensiva branscher som växer förhållandevis starkt som kvinnors representation är som högst, säger Bengt-Åke Ljudén, VD för Almi Uppsala.

Utbildning och aktivt arbete ger resultat
Även om ökningen av kvinnors representation i bolagsstyrelser under de fyra åren varit blygsam finns exempel på en snabbare utveckling. Vid en snabbenkät som nyligen genomförts av Almi Värmland bland deltagarna i Almis styrelseutbildning Styrelsekraft visade det sig att de 24 deltagare som svarade på enkäten hade ökat sina styrelseuppdrag med nästan 50 procent, från 65 till 96, efter att de gått programmet.

– Vi har satt fokus på vilken nytta aktivt styrelsearbete ger och vikten av att rekrytera rätt. Vårt aktiva arbete med frågan har gett resultat, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd för Almi Företagspartner Värmland och initiativtagare till de båda undersökningarna.

Företag inom vård och utbildning har högst andel kvinnor i styrelserna

Den nyligen genomförda undersökningen visar bland annat att:
14 % av aktiebolagen har en kvinna som VD.
41 % av aktiebolagen har minst en kvinna i styrelsen.
47 % av de drygt 1,8 miljoner anställda i de undersökta aktiebolagen har en kvinna i företagets styrelse.
69 % av aktiebolagen inom vård och utbildning har minst en kvinna i sin styrelse. Det är den bransch som har högst representation av kvinnor. Därefter kommer aktiebolag inom kultur, nöje och fritid med 54 %. Aktiebolag inom hotell och restaurang och inom tjänstesektorn har över 40 % representation av kvinnor. Lägst andel återfinns bland aktiebolag inom industri och tillverkning med 27 %.

Gotland och Stockholms län i topp
Aktiebolagen på Gotland och i Stockholms län har högst andel kvinnor som vd och nästan hälften av företagen på Gotland har minst en kvinna i sin styrelse. Stockholms och Uppsalas län har en högre andel kvinnor som vd än riksgenomsnittet.

Kvinnors representation i små och medelstora aktiebolag i Sverige

Region % kvinnor som innehar VD-poster i aktiebolag % aktiebolag med minst en kvinna som ordinarie ledamot i styrelsen
  2017 2013 2017 2013
Hela landet 13 11 37 35
Gotland 16 13 47 43
Stockholm 16 14 39 37
Uppsala 14 12 41 36
Norrbotten 13 12 38 35
Södermanland 13 11 42 42
Jämtland 12 12 41 39
Gävleborg 12 11 40 38
Örebro 13 11 38 35
Dalarna 12 11 38 37
Västmanland 12 11 37 35
Halland 12 10 36 32
Västra Götaland 11 10 35 32
Värmland 10 9 34 31
Skåne 12 10 38 35
Västernorrland 11 9 36 33
Östergötland 11 9 34 31
Kalmar 11 9 36 34
Blekinge 11 8 34 32
Kronoberg 10 8 33 30
Västerbotten 10 9 35 34
Jönköping 8 7 32 29

 

Fakta om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Attityd i Karlstad AB på uppdrag av Almi Företagspartner och bygger på data från UC och omfattar närmare 100 000 aktiebolag som har minst fem miljoner i omsättning eller minst fem anställda. Fördelningen i styrelser avser aktiebolag som har två eller fler ordinarie ledamöter, totalt ca 50 000 aktiebolag. Undersökningen har genomförts 2013 och 2017.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login