Få legitimerade lärare i fritidshem

By on 18 april, 2019
Arkivbild

Av de närmare 13 500 anställda med en tjänst som lärare i fritidshemmet har ungefär en fjärdedel legitimation med behörighet för fritidshem. Det visar Skolverkets nya statistik om elever och personal i fritidshem läsåret 2018/19.

– Vår statistik visar att en liten andel av lärarna i fritidshemmen är legitimerade. I sommar införs ett krav på legitimation för att få bedriva och ansvara för undervisning i fritidshem. Därför är det viktigt att alla som omfattas söker legitimation så snart som möjligt, säger Anna Westerholm.

Legitimationskrav införs i sommar
Från och med den 1 juli 2019 införs ett legitimationskrav för att få bedriva och ansvara för undervisning i fritidshem. Hösten 2018 är totalt cirka 23 900 anställda i fritidshemmet varav närmare 13 500 har en tjänst som lärare. Av de som har en tjänst som lärare är hittills nästan 26 procent legitimerade. Detta omfattar dock endast de som har fått sin legitimation fram till och med den 1 februari 2019. Fler kan tillkomma eftersom alla lärare i fritidshemmet inte har hunnit söka eller att deras ansökan handläggs av Skolverket.

Två av fem saknar utbildning för arbete med barn
Hösten 2018 saknade 42 procent av personalen utbildning för arbete med barn. Under en tioårsperiod har andelen personal som saknar utbildning för arbete med barn ökat. Hösten 2008 var motsvarande andel 24 procent.

– Skollagen är tydlig. Kommunerna är skyldiga att erbjuda utbildning i fritidshem för alla elever som är mellan 6 och 12 år. För att uppfylla detta uppdrag så krävs det att kommuner och fristående skolor också prioriterar fritidshemmen, säger Anna Westerholm.

Fakta om fritidshem
Hösten 2018 var 489 900 elever inskrivna i 4 250 fritidshem i Sverige. Det är framför allt elever i de lägre årskurserna som går i fritidshemmet. 84 procent av alla 6-9-åringar i befolkningen var inskrivna i fritidshemmet 2018. Under de senaste tio åren har antalet fritidshem varit relativt konstant, medan antalet elever har ökat med 37 procent. Antalet avdelningar på fritidshemmen har också ökat över tid och den genomsnittliga gruppstorleken har vuxit. 2018/19 gick det i snitt 39,2 elever per avdelning. Läsåret 2009/10 hade en genomsnittlig fritidshemsavdelning 36,0 elever.

Enligt läroplanen ska det bedrivas undervisning i fritidshemmet, men att den ska vara av en annan sort än den i skolan. Lärandet ska bland annat vara mera situationsstyrt och utgå från elevernas intressen och behov. Leken är en viktig del samt att omsorg, rekreation för hälsa och välbefinnande också ingår i uppdraget.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login