Få svenskar är miljömedvetna under semestern

By on 10 juni, 2019

Enligt en SIFO-undersökning gjord på uppdrag av Resia är det endast 3 % av svenskarna som identifierar sig med ”Den medvetna resenären” som noga planerar hur man ska minska sitt klimatavtryck och resa mer hållbart. Flest svenskar (41 %) identifierar sig med ”Den ordningsamma” som gillar att ha det mesta ordnat innan avresa. Överraskande nog är det främst den yngsta generationen som söker trygghet och hjälp på vägen innan och under resan.

– Att siffran är så pass låg bland de som reser medvetet är något som förvånar mig. Med alla diskussioner som förs just nu i såväl traditionell media som sociala medier förväntade jag mig att den siffran skulle vara betydligt högre. Jag är dock rätt säker på att resultatet kommer se väldigt annorlunda ut om vi ställer samma fråga nästa år, säger Lina Eklund, PR-specialist på Resia.

Minskar stressen
Att ha många saker fixade hemifrån redan innan avresa är något som allt fler svenskar föredrar. Det minskar stressen på plats och många gånger har man även en kontakt med en resebyrå eller liknande som kan hjälpa till vid oväntade händelser. Dessutom är det enklare att veta vad resan kommer kosta när det mesta är ordnat innan avresa. För att enkelt kunna se samband mellan de olika restyperna och deras behov under semestern frågade vi svenskarna vilken restyp de bäst identifierade sig med. 

3 % av svenskarna reser ”medvetet”
 Att så få som 3 % identifierar sig med ”Den medvetna” är något förvånande med tanke på det senaste årets diskussioner om miljön. Siffran är samma bland kvinnor och män, och relativt lika mellan åldersgrupperna även om mellangruppen har en något högre siffra. Flest medvetna bor det i Norra Mellansverige och minst i Sydsverige och Östra Mellansverige. Bland storstäderna bor det flest miljömedvetna i Stockholm och minst i Malmö.

Millennials efterfrågar trygghet i större utsträckning än väntat
Bland de som identifierar sig med ”Den ordningsamma” är det fler kvinnor och svenskar ur den yngsta åldersgruppen som svarat att de definierar sig som ordningsam och att man vill ha det mesta ordnat innan avresa. Svaret är något överraskande men förklaringen man lämnat är att man vill kunna fokusera helt på upplevelsen när man är på plats och inte lägga tid på att lösa det under semestern. Lägst är siffran hos den äldsta åldersgruppen. Här handlar det enligt undersökningen i många fall om att man värdesätter frihetskänslan och att inte vara bunden till platser och tidpunkter.

Fler kvinnor än män är livsnjutare
Att vara livsnjutare är något som fler män än kvinnor identifierar sig med. Flest livsnjutare finns i åldersspannet 35-55 år och minst i den äldsta åldersgruppen. Här har ju mycket hänt även på hemmaplan där svensken lägger betydligt mer pengar på att äta ute än vad man gjort tidigare. Flest livsnjutare bor det i Sydsverige och Övre Norrland medan det i Mellersta Norrland inte bor särskilt många alls. Jämför man storstäderna bor det flest livsnjutare i Malmö och minst i Stockholm. Bland barnfamiljerna är det fler med små barn som identifierar sig med den här gruppen än de med barn mellan 10 och 18 år. Intressant med tanke på att det i många fall kan vara en utmaning att ta med små barn till fina restauranger.

Flest kulturella svenskar bor i Västsverige
Bland de som identifierar sig som ”Den kulturelle” är något fler kvinnor än män representerade. Åldersmässigt är siffran högst hos den äldsta åldersgruppen och lägst hos den mellersta. Flest kulturella svenskar bor det i Västsverige och minst i Mellersta Norrland och Småland. Bland storstäderna är det göteborgarna som är mest intresserade av kultur medan malmöborna har minst behov av kultur under semestern.

Äventyraren är en smal grupp

Få svenskar identifierar sig med ”Äventyraren”. Bland de som valt det här alternativet är det relativt lika mellan könen. Åldersmässigt är siffran, inte så förvånande, lägst bland de som är mellan 56 och 79 år. Övriga åldersgrupper ligger på samma siffra. Flest äventyrare bor det i Mellersta Norrland och Norra Mellansverige och minst i Småland där ingen alls identifierar sig med den här restypen.

Fest är inget fokus bland svenskarna
Endast 1 % av svenskarna identifierar sig med ”Festprissen” som fokuserar på nattklubbar och att dansa hela natten. Bland de få som valt detta alternativ är det något fler män och något fler hos den yngsta och mellersta gruppen. I den äldsta gruppen är det ingen som identifierar sig med ”Festprissen”. Flest festprissar bor det i Småland och Mellersta Norrland medan det i landets övriga delar är 0 % som identifierar sig med den här resetypen.

De här restyperna identifierar sig svenskarna med:

  1. ”Den ordningsamma” (41 %)
  2. Kan inte identifiera sig med någon av grupperna (21 %)
  3. ”Livsnjutaren” (17 %)
  4. ”Den kulturelle” (14 %)
  5. ”Den medvetna” (3 %)
  6. ”Äventyraren” (2%)
  7. ”Festprissen” (1 %)

Regionalt
Örebronyheter

*SIFO-undersökningen gjordes i april 2019 på uppdrag av Resia i samband med den årliga trendrapporten – Resiabarometern. Totalt gjordes 1120 intervjuer på ett riksrepresentativt urval av kvinnor och män i ålder 15 till 79 år. Rapporten går att läsa här: https://www.resia.se/resiabarometern-2019

You must be logged in to post a comment Login