Fairtrade-märkta produkter såldes för 7,8 miljarder euro världen över

By on 7 november, 2017
Celine Herrera vid producentorganisationen Fedecares på Dominikanska republiken.

Efter två decennier fortsätter Fairtrade att expandera med produkter som främjar hållbart försörjande för mer än 1,6 miljoner odlare och anställda runt om i världen. Nu uppgår den globala Fairtrade-försäljningen till 7,8 miljarder euro.

Fairtrades globala årsredovisning 2016. 
Under 2016 verkade Fairtrade tillsammans med 1,6 miljoner odlare och anställda och mer än 1 411 certifierade producentorganisationer i 73 länder, för att ge jordbrukare och anställda möjlighet att med egen kraft förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Den globala försäljningen uppgick till 7,8 miljarder euro för år 2016 med en stark tillväxt inom både kaffe, socker, bananer, te och blommor. Det är en ökning med 6,8 procent från år 2015.

Den globala kakao-försäljningen tillhör den grupp som ökat allra mest med 34 procent. Socker och bananer har ökat med 7 procent medan te och blommor har ökat med 5 procent. Kaffe, som tillhör en stabil marknad, har ökat med 3 procent.

I Österrike har Fairtrade-marknaden ökat allra mest under året med 46 procent. Frankrike, Nederländerna, Norge och Schweiz har även gjort en god ökning med över 20 procent.

I Sverige ligger försäljningen på cirka 3,6 miljarder kronor, en ökning med 10 procent från föregående år. Svensken handlar nu Fairtrade-märkt för i genomsnitt 360 kronor per år. Te ökade med 28 procent under 2016 och mer än varannan ros som säljs i dag i Sverige är Fairtrade-märkt. 17 procent av alla bananer som äts i Sverige i dag är Fairtrade-märkta.

Fairtrade handlar om att jobba för FN:s första och grundläggande utvecklingsmål – utrota fattigdom. Konsumtionen av Fairtrade-certifierade produkter som under 2016 uppgick cirka till 3,6 miljarder kronor i Sverige, innebar att över 75 miljoner i Fairtrade-premier genererades till människor i utbredd fattigdom. Pengar som de själva demokratiskt i sina producentorganisationer bestämmer över hur de ska investeras, t.ex. förbättra jordbruket, bygga sjukvårdsinrättningar eller skolor, säger Morgan Zerne, VD Fairtrade Sverige.

Fairtrade International har under 2016 intagit en ny global strategi med ambitionen att ytterligare öka tillväxten och införa levnadslön till odlare och anställda till år 2020. Under 2016 har flera forskningsprojekts bedrivits i samverkan med flera små producentorganisationer inom Fairtrade för att fastställa hushållens vinst och levnadsstandarder.

150 miljoner euro har även nått jordbrukare och arbetstagare i Fairtrade-certifierade producentorganisationer genom Fairtrade premie. Fairtrade-premien används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t.ex. i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket/produktionen.

Under året har man även fördjupat arbetet med viktiga frågor så som jämställdhetsfrågor, barnarbete, begränsade rättigheter hos arbetare och klimatpåverkan och gjort en rad fältbaserade utbildning- och stödprogram för producentgrupper i Asien, Afrika och Latinamerika.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login