Fall i hotellbyggandet

By on 5 september, 2022
Foto: Navet AB

Det ser mörkt ut för hotellbyggandet i Sverige, menar affärskonsulterna Navet i sin kommande konjunkturrapport.

Under första halvåret i år låg de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna på en nivå som var nästan 30 procent lägre än vid samma period 2021. Det kan finnas flera faktorer bakom den låga investeringsnivån. Risken för cementbrist, höga materialpriser, lågkonjunktur och stigande räntor är faktorer som kan leda till ökad försiktighet.

Om vi går in i en period av svag tillväxt i kombination med höga kostnader för drivmedel, energi och livsmedel, är det också en tydlig risk för att resebranschen återigen drabbas, vilket kan bli ett hårt slag då många fortfarande slickar såren efter pandemin.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Navet AB

You must be logged in to post a comment Login