Fallfrukt blir till biogas i Karlskoga

By on 13 oktober, 2017

På Mosseruds återvinningsanläggning finns sedan några veckor tillbaka en container för fallfrukt.

Här kan den som har överbliven frukt hemma i trädgården lämna överskottet. Det går sedan vidare till biogasanläggningen där det blir till biogas och biogödsel.

Hittills har 620 kg lämnats in.

– Frukt har mycket bra egenskaper för att rötas och användas i processen för produktion av biogas. Och det material som återstår efter rötningen används som gödsel inom jordbruket. All frukt som lämnas in kommer alltså till nytta på fler än ett sätt, säger Fredrik Dufin, driftchef på biogasanläggningen i Karlskoga.

Biogas kan bland annat användas som drivmedel för fordon. Ett kilo fallfrukt motsvarar en körsträcka på en till två kilometer med en biogasbil.

Om man bara har små mängder överbliven frukt så går det bra att slänga den i den bruna matavfallspåsen tillsammans med sina övriga matresten. Oavsett hur man gör är det viktigt att det inte kommer med annat material som grenar, kvistar, plast eller annat som ej går att producera biogas av, säger Fredrik.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login