Fängelsestraff för storskalig cigarettsmuggling

Av på 15 januari, 2015

Förra veckan kom domen i ett stort cigarettsmugglingsärende. Tre män dömdes till fängelse för sin inblandning när över 100 miljoner cigaretter köptes in i ett omfattande brottsupplägg i syfte att smugglas in i Sverige. Förutom hårda fängelsestraff ska huvudmännen betala över 30,8 miljoner kronor, vilket motsvarar försäljningspriset i butik av två laster cigaretter sålda på svarta marknaden. Totalt beslagtogs cirka 50 miljoner cigaretter inom ramen för detta ärende.

  – Domen är ett framgångsrikt resultat av god samverkan mellan främst Tullverket och EBM, men även Skatteverket och utländska myndigheter. Vi har kompletterat varandras kompetenser på ett framgångsrikt sätt, säger kammaråklagare Anders Berndtson-Sandell på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Bakom smugglingen låg ett tradingbolag som under perioden november 2013 till januari 2014 hade beställt cirka 108 miljoner cigaretter från Polen och Italien. Bolaget hade punktskattetillstånd och skatteupplag och tog in cigaretter inom ramen för så kallat uppskovsförfarande. Cigaretterna kvitterades som framkomna men levererades aldrig dit utan såldes sannolikt på svarta marknaden istället.

– Efter framgångsrik samverkan med estnisk polis och åklagare kunde vi förra året spåra huvudmannen till Estland och gripa honom. Vid tillslaget i huvudmannens bostad i Tallinn påträffades bland annat dokument och filer som knöt honom till brottsupplägget. Även en större summa pengar påträffades som har frysts enligt europeiska frysningsreglerna, säger kammaråklagare Anders Berndtson-Sandell.

Totalt omfattade åtalet 28 miljoner cigaretter som smugglats in i Sverige. Under utredningen upptäcktes dessutom ytterligare 80 miljoner cigaretter i transporter som ska ha haft Västra Frölunda som slutdestination.

– Det finns goda skäl att alla myndigheter fortsätter att utveckla metoder och kanaler för samverkan i brottsbekämpande syfte. Samhället har allt att vinna på detta och de som förlorar på det är de organiserat kriminella, menar Anders Berndtson-Sandell.

Brottsupplägget uppdagades när en transport med cirka 7,2 miljoner cigaretter i lasten stoppades förra året. Slutstationen, enligt fraktdokumenten, var en lokal på 9 kvadratmeter i Västra Frölunda i Göteborg som knappt skulle rymma hälften av lasten. Lokalen utgjorde så kallat skatteupplag och hörde till tradingbolaget som sköttes av en man från Göteborg. Avsikten var dock aldrig att några cigaretter skulle levereras till lokalen utan skulle istället säljas på svarta marknaden.

Påföljder
En man från Stockholm, som anses ha varit huvudmannen, får 5 år och 6 månaders fängelse. Han döms för grov olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor samt medhjälp till grov oredlighet mot borgenär.

En medhjälpare till huvudmannen, också hemmahörande i Stockholm, döms till 2 år och 6 månaders fängelse för medhjälp till grov olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor.

Företrädaren för tradingbolaget, hemmahörande i Göteborg, döms till 1 år och 9 månader i fängelse för medhjälp till grov olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor, medhjälp till grov oredlighet mot borgenär samt grovt bokföringsbrott. Han får också näringsförbud på fem år.

Fyra chaufförer som också misstänktes för brott frikändes. Enligt domen har de inte haft avsikt att hjälpa till eller varit medvetna om att de var delaktiga i brottslighet.

Organiserad brottslighet
Tingsrätten fastställer i domen att det är uppenbart att cigarettsmugglingen skett inom ramen för grov, organiserad brottslighet som med all sannolikhet omfattat fler personer än de tilltalade då brottsplanen krävt omfattande resurser, både finansiellt, personellt och i fråga om kunskap om regler, administration och logistik.

Göteborgs tingsrätt, Målnr: B 1260-14

Fakta

Tobaksskatt
För cigaretter är tobaksskatten ca 1,41 öre per cigarett. Tobaksskatt ska betalas för tobaksvaror som tillverkas i Sverige, som förs in eller tas emot från ett annat EU-land eller som importeras från ett land utanför EU. En transport kan innehålla 7 000 000 cigaretter vilket innebär att skatten för ett lass kan uppgå till ca 10 MSEK.

Uppskovsförfarande
För att underlätta handeln med tobak har man i EU infört ett så kallat uppskovsförfarande, det innebär att tobaksfabrikörer och tobakshandlare under vissa förutsättningar kan få uppskov med att betala skatten. Skatten kan sedan betalas när tobaken säljs till exempel tobaksdetaljister.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in