Farligt avfall-bilen hämtar farligt avfall i maj

By on 24 april, 2017
Oscar Thim, avfallshämtare, Örebro kommun.

Vecka 19–20 är det dags igen för Farligt avfall-bilen att åka runt och samla in farligt avfall, trasig småelektronik och gamla mediciner.

Även små mängder farligt avfall och elavfall gör stor skada på miljön och människors hälsa om det slängs på fel plats. Men för att gör det lättare att göra rätt åker Farligt avfall-bilen runt två gånger per år, i maj och september/oktober.

Farligt avfall-bilen kör runt till fler än 30 platser i Örebro kommun från 8–18 maj, och stannar cirka 20 minuter på varje ställe.

Schemat för maj och en karta som visar vart Farligt avfall-bilen stannar finns på orebro.se

Exempel på farligt avfall
Produkter märkta med varningstexter som ”brandfarligt”, ”hälsovådligt” och ”förvaras oåtkomligt för barn” är oftast farligt avfall.

Till exempel:

 • Målarfärg
 • Oljerester
 • Lösningsmedel
 • Bekämpningsmedel
 • Penseltvätt
 • Lim
 • Nagellack
 • Batterier
 • Lågenergilampor
 • elektroniska saker
 • Överblivna läkemedel

Allt blött farligt avfallet ska förpackas ordentligt innan det lämnas in så att det inte läcker, och om originaletiketten saknas skriv på förpackningen vad den innehåller.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login