Farligt avfall-bilen kör 25 september-6 oktober

Av på 18 september, 2017
Oskar Thim, Örebro kommun.

Nu är det snart dags igen för Farligt avfall-bilen att åka runt och samla in farligt avfall, trasig småelektronik och gamla mediciner. Under våren samlade vi in ca 1,3 ton farligt avfall. Farligt avfall-bilen kör runt till fler än 30 platser i Örebro kommun från 25 september–6 oktober.

Även små mängder farligt avfall gör stor skada på miljön och människors hälsa om det slängs på fel plats. Till exempel är kvicksilver ett av de farligaste miljögifterna som finns. Kvicksilver finns i äldre termometrar, vissa batterier, lysrör, lågenergilampor och en del elektriska produkter. Därför åker Farligt avfall-bilen runt och samlar upp farligt avfall två gånger per år, i maj och september/oktober.

Höstens schema
Farligt avfall-bilen åker runt till fler än 30 platser i Örebro kommun och samlar in farligt avfall, trasig småelektronik och gamla mediciner. Under våren samlade Farligt avfall-bilen in ca 1,3 ton farligt avfall. På orebro.se finns schemat för hösten och en karta som visar var Farligt avfall-bilen stannar.

Exempel på farligt avfall
Olja är det vanligaste farliga avfall som lämnas till återvinningscentralerna. Det mesta är spillolja från byte av motorolja på bilar och innehåller giftiga ämnen. Det kan även innehålla tungmetaller, bland annat bly.

Färger innehåller också många ämnen som kan vara farliga, bland annat lösningsmedel. Äldre färger innehåller dessutom ofta tungmetaller, och moderna färger kan innehålla konserveringsmedel och nonylfenol.

Produkter märkta med varningstexter som ”brandfarligt”, ”hälsovådligt” och ”förvaras oåtkomligt för barn” är oftast farligt avfall. Till exempel:
• Oljerester
• Målarfärg
• Lösningsmedel
• Bekämpningsmedel
• Penseltvätt
• Lim
• Nagellack
• Batterier
• Lågenergilampor
• elektroniska saker
• Överblivna läkemedel

Allt blött farligt avfallet ska förpackas ordentligt innan det lämnas till Farligt avfall-bilen, så att det inte läcker. Om originaletiketten saknas – skriv på förpackningen vad den innehåller.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in