Färre döda civila i Afghanistan visar att politisk vilja kan minska våldet

Av på 25 februari, 2021

Nya siffror från FN-organet UNAMA visar att antalet dödade och skadade civila i Afghanistan förra året var det lägsta sedan 2013. Men under årets sista kvartal skedde en kraftig upptrappning av våldet, ett trendbrott som sammanfaller med starten av fredsförhandlingar mellan regeringsrepresentanter och talibanerna.

Under 2020 dödades eller skadades 8 820 civila i landet, enligt UNAMA:s årsrapport för 2020 som släpps idag. 3 035 civila dödades, varav 760 barn och 390 kvinnor. Totalt är det en minskning av antalet civila offer med 15 procent jämfört med året innan.

– Det faktum att våldet minskade kraftigt under årets första nio månader visar att kriget i Afghanistan inte är en konflikt utom kontroll. De huvudsakliga parterna, talibanerna och regeringen, har verkligen makt att reducera våldet. Det är mycket långt kvar men med uppriktig politisk vilja, också från omgivande länder och stormakter, kan krigets avslutas, säger Andreas Stefansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén.

– Svenska Afghanistankommitténs kliniker och sjukhus tog förra året emot mer än 1,7 miljoner patientbesök och ansvarade för fler än 100 000 elevers skolgång. Vårt kontaktnät i 17 av landets 34 provinser är mycket stort. När vi samråder med representanter för civilbefolkningen är deras krav tydligt, att det måste bli ett slut på våldet. Men de framhåller också att det inte får ske till priset av att kvinnors rättigheter – mänskliga rättigheter – offras, säger Andreas Stefansson.

Att antalet civila offer minskat har främst två orsaker: att väpnade grupper utfört färre storskaliga attacker, och att utländska trupper i princip inte har utfört några luftangrepp sedan USA slöt ett avtal med talibanerna i februari.

Men Afghanistan är fortfarande ett av världen farligaste länder för civila. Antalet kvinnor som dödades förra året var det högsta sedan 2009 då UNAMA:s systematiska dokumentation av civila offer började.

Journalister och aktivister dödade

Antalet dödliga attacker på journalister och människorättsaktivister har också ökat kraftigt. Sedan fredsförhandlingarna inleddes har fem aktivister och sex mediearbetare mördats i Afghanistan. Majoriteten har skjutits ihjäl och i de flesta fallen har ingen grupp tagit på sig ansvaret för dåden.

– Morden på journalister och människorättsaktivister är ett direkt hot mot Afghanistans sköra demokrati. De måste få ett slut. En fri och oberoende press är avgörande för att Afghanistan ska kunna fortsätta utvecklas bort från våld och fattigdom, säger Andreas Stefansson.

Talibanerna och andra väpnade gruppers våld står för 62 procent av de civila offren, enligt UNAMA. Afghanska regeringstrupper har trappat upp sin krigsföring under året och stod för 22 procent av de dödade och skadade, totalt 1 906, vilket är det högsta antalet sedan 2009.

Fredsprocessen mellan den regeringsutsedda delegationen och talibanerna inleddes i september men går nu på tomgång då parterna inväntar president Joe Bidens besked om hur den framtida amerikanska truppnärvaron ska se ut. Enligt avtalet mellan USA och talibanerna ska alla trupper dras tillbaka före 1 maj.

– Att våldet eskalerande under hösten visar hur oerhört viktigt det är att parterna genast återvänder till förhandlingsbordet och enas om ett eldupphör. Ett fredsavtal är den enda möjliga lösningen på konflikten. Omvärlden måste ge processen sitt fulla stöd och samtidigt sätta press på parterna så att kvinnors och minoriteters rättigheter inte förhandlas bort, säger Andreas Stefansson.

Världen | Afghanistan
Örebronyheter

Källa Svenska Afghanistankommittén
UNAMA:s rapporter:
Protection of civilians in armed conflict – Annual report 2020 (23 februari)
Killing of human rights defenders and media professionals in Afghanistan (15 februari)
https://unama.unmissions.org/killing-human-rights-defenders-and-media-professionals-afghanistan-%E2%80%93-new-un-report

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in