Färre dollarmiljonärer i världen

By on 4 juni, 2023
Arkivbild

Färre dollarmiljonärer i världen, största minskningen på över ett decennium. Antalet dollarmiljonärer i världen minskar, för första gången sedan 2013. Det visar World Wealth Report från Capgemini som släpps idag.

Globalt sett sjönk antalet dollarmiljonärer med 3,3 procent och deras sammanlagda förmögenhet minskade till totalt 83 biljoner dollar. I Sverige var minskningen ännu större, här sjönk antalet dollarmiljonärer med 6,4 procent.

Idag kan betydligt färre titulera sig dollarmiljonär än tidigare, det visar Capgeminis 27e upplaga av World Wealth Report. Enligt rapporten är det här den största minskningen på 10 år och beror främst på den makroekonomiska och geopolitiska instabiliteten.

I Sverige gick minskningen i antalet dollarmiljonärer från 165 000 personer till 155 000 personer, vilket motsvarar 6,4 procent och kan jämföras med den globala minskningen på 3,3 procent. Det totala värdet av de svenska dollarmiljonärernas förmögenhet har minskat med 7,1 procent och uppgår nu till cirka 376 600 miljarder dollar.

Globalt hade USA den kraftigaste förmögenhetsminskningen (7,4 procent), följt av Europa (3,2 procent) och Asien-Stillahavsområdet (2,7 procent). Däremot visade Afrika, Latinamerika och Mellanöstern motståndskraft genom en finansiell tillväxt, tack vare starka resultat inom olje- och gassektorerna.

Inom Europa hade de nordiska länderna den svagaste förmögenhetsutvecklingen med Sverige (-7,1 procent), Danmark (-7,5 procent), Finland (-8,3 procent). Däremot hade Norge en förmögenhetstillväxt på 1,2 procent och antalet dollarmiljonärer ökade med 2 procent till 203 900 personer.

”Minskningen vi ser var väntad med tanke på den ekonomiska utvecklingen. Framförallt har börsen påverkat med en nedgång på cirka 30 procent, kombinerat med fallande bostadspriser nedåt, stigande inflation och höjda räntor. Detta påverkade både förmögenheterna men även sparande, och därför fick vi se en så betydande minskning av antalet dollarmiljonärer”, säger Johan Bergström, ansvarig för finanssektorn på Capgemini Invent.

”Vi har sett en förflyttning av investeringar från framför allt tech-aktier till mer traditionella industribolag, men även minskade obligationsinnehav till förmån för likvida medel på grund av de höga räntorna som därmed gav en attraktiv riskfri avkastning”, avslutar Johan Bergström.

Hållbara investeringar är en prioritet men mer kunskap och data krävs för att förstå dess påverkan

I rapporten framgår att det finns ett stort intresse för investeringar inom ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). 41 procent av de tillfrågade bedömer investeringar med fokus på ESG som högsta prioritet och 63 procent av världens dollarmiljonärer uppger att de har efterfrågat ESG-poäng för sina tillgångar.

Undersökningen visar att 23 procent haft en högre avkastning på sina ESG-investeringar, 40 procent ungefär samma avkastning som från andra investeringar, och 27 procent har haft en lägre avkastning på ESG tillgångar.

Det är dock inte många bolag inom förmögenhetsförvaltning som ser dataanalys (52 procent) och spårbarhet (31 procent) för ESG som högsta prioritet. ESG-investeringar är fortfarande prioriterat, men förmögenhetsförvaltare anser att de behöver mer information. Av de tillfrågade förvaltarna uppger 40 procent att de behöver mer data för att förstå ESG-effekten, och nästan en av två säger att de behöver mer kunskap för att kunna rådge sina kunder effektivt.

Övergripande finns ett fortsatt intresse för att öka investeringar i hållbara tillgångar, men det finns ett stort behov från investerare och förmögenhetsförvaltare av förbättrade data och analys för att få en tydligare uppfattning om ESG-investeringarnas faktiska påverkan på hållbarhet.

Outforskade kundsegment möjlighet för förvaltare

Rapporten lyfter också möjligheten för förmögenhetsförvaltare att bredda sin kundbas i syfte att driva en långsiktig tillväxt i branschen. Segmentet bestående av personer med något mindre förmögenhet (mellan 250 000 och 1 miljon USD) fortsätter att växa i storlek och finansiellt inflytande. Den största andelen av dessa finns i Nordamerika (46 procent) och Asien-Stillahavsområdet (32 procent). Trots att de innehar nästan 27 miljarder USD i tillgångar utforskar 34 procent av förvaltningsbolagen inte detta segment.

Rapporten visar betydande möjligheter för förmögenhetsförvaltare att skapa affärer med nya kundsegment. Samtidigt ställer det krav på bolagen att förbättra sina personliga och digitala lösningar för mer effektiv och relevant rådgivning. Nära 31 procent av världens dollarmiljonärer uppger att de sannolikt kommer byta förmögenhetsförvaltare under de kommande 12 månaderna.

För att behålla nuvarande kunder och expandera mot nya segment bör förmögenhetsförvaltarna minska administration och andra interna arbetsuppgifter för att skapa förutsättningar för mer relevant och värdeskapande rådgivning för kunderna.

Ekonomi | Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa: Capgemini

You must be logged in to post a comment Login