Färre ekologiska mjölkkor 2019

Av på 20 juni, 2020
Foto: Urban Wigert.

Efter ett par år med relativt stor ökning av ekologiskt hållna mjölkkor minskade antalet 2019. I juni 2019 var 56 700 av Sveriges mjölkkor ekologiska, en minskning med 3 procent jämfört med samma tid 2018. Trots minskningen var andelen ekologiska mjölkkor ungefär densamma som föregående år, 19 procent, visar ny statistik över antalet ekologiskt hållna djur.

2019 var totalt 333 200 nötkreatur ekologiska, en minskning med knappt 1 000 djur. Andelen ekologiska nötkreatur, av det totala antalet nötkreatur i Sverige, ökade dock och var 23 procent. Ökningen beror på att antalet konventionellt hållna nötkreatur minskade.

Färre ekologiska får och lamm
Antalet ekologiska får och lamm minskade med 8 procent 2019 jämfört med 2018. Totalt var 119 200 får och lamm ekologiska 2019, vilket motsvarar 22 procent av det totala antalet får och lamm i Sverige. Trots minskningen i antal djur var andelen ungefär desamma som 2018, vilket förklaras av att även de konventionellt hållna djuren minskade i antal.

Även antalet ekologiska värphöns minskade samtidigt som de konventionellt hållna värphönsen ökade. Andelen ekologiska höns minskade därför från 17 till 14 procent.

I figuren nedan visas utvecklingen av antalet ekologiska djur sedan 2009.

Antal djur inom ekologisk djurhållning

Flest ekologiska mjölkkor i Västra Götaland
Västra Götalands län har flest ekologiska mjölkkor. Totalt fanns 13 600 ekologiska mjölkkor i länet 2019 vilket motsvarar nästan en fjärdedel av samtliga ekologiskt hållna mjölkkor i Sverige. Om man däremot ser till andelen ekologiska mjölkkor inom respektive län så hade Örebro högst andel, 43 procent. Kalmar och Gotlands län var de län som hade lägst andel ekologiska mjölkkor, 5 procent vardera.

Andel ekologiska mjölkkor av det totala antalet mjölkkor per län, procent

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in