Färre får böter för nedskräpning

Av på 24 februari, 2021
Enligt en Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Håll Sverige Rent tycker 93 procent av svenskarna att den som fimpar på marken ska kunna bötfällas. Foto: Håll Sverige Rent

Endast 87 personer bötfälldes för nedskräpning under 2020. Det är en minskning från 103 böter året innan.

”Sedan 2011 har polisen möjlighet att skriva ut böter för nedskräpning. Men boten används sällan. Under hela 2020 skrevs totalt bara 87 böter ut”, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent.

Även om det är förbjudet att skräpa ner, så är det inte straffbart att slänga till exempel enstaka cigarettfimpar eller tuggummin på marken. Nedskräpningsförseelser som är ringa medför nämligen inte straffansvar. I dag slängs minst en miljard fimpar på marken i Sverige per år. Fimparna innehåller giftiga ämnen och hamnar lätt i vattendrag eller på andra platser där de blir kvar under lång tid, då filtret är gjort av en sorts plastmaterial som bryts ner väldigt långsamt.  

Enligt en Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Håll Sverige Rent tycker 93 procent av svenskarna att den som fimpar på marken ska kunna bötfällas.

”Att fimpnedskräpning inte är straffbart stämmer dåligt överens med vad svenskarna tycker. Enligt en undersökning vi låtit genomföra tycker nästan alla att den som fimpar på marken ska kunna bötfällas”, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent.

Regeringen har i en promemoria föreslagit att undantaget för fimpar och annat småskräp ska tas bort i och med implementeringen av EU:s engångsplastdirektiv. Det skulle skicka en signal att det inte är okej att fimpa på marken. Beslut i frågan väntas senare i år och Håll Sverige Rent kommer att bevaka processen noga.

Fakta om nedskräpningsböter

Antal godkända böter för nedskräpning. Tabell med helårsresultat:
Polisregion 2018 2019 2020
Bergslagen 7 6 3
Mitt 20 25 9
Nord 8 3 12
Stockholm 17 10 15
Syd 14 23 20
Väst 14 21 15
Öst 7 15 13
Totalsumma 87 103 87

Fakta om undersökningen

Sifoundersökningen genomfördes under perioden 29 maj till 6 juni 2018. Frågan besvarades av 1 000 personer i en webbaserad enkät.

Frågan löd:
”All nedskräpning är förbjuden och kan leda till böter eller fängelse. Småskräp som till exempel cigarettfimpar och bussbiljetter omfattas dock inte av nedskräpningsboten. Varje år kastas omkring en miljard fimpar på marken i Sverige. Anser du att fimpar och annat småskräp borde omfattas av nedskräpningsboten?”

  • Ja, absolut: 69 procent
  • Ja, helst: 24 procent
  • Nej, helst inte: 4 procent
  • Nej, absolut inte: 1 procent
  • Tveksam, vet ej. 2 procent

Regionalt
Örebronyheter

Källa Hålla Sverige Rent

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in