Färre flyttade ihop under pandemin

By on 9 oktober, 2022
Arkivbild

Färre personer flyttade ihop med en partner under coronapandemin än föregående år, visar en ny rapport från SCB. Under 2020 var det dessutom fler än tidigare som separerade. I Sverige flyttar knappt 250 000 personer ihop med någon under ett kalenderår. Genomsnittet för 2015–2019 var 244 300.

Det innebär att de bodde utan partner när året inleddes men med en partner när året var slut.

– Men det har varit en nedåtgående trend de senaste åren. 2020 var det strax över 240 000 personer som flyttade ihop med någon, och förra året slutade det på lite över 234 000, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB som skrivit en rapport om parbildningar och separationer under coronapandemin.

Minskningen kan delvis bero på en ändrad åldersstruktur i befolkningen, men nedgången syns i nästan alla åldrar. Särskilt i de åldrar där det återfinns flest nyblivna sambopar.

– Minskningen vi sett under coronaåren kan vara en fortsättning på en nedåtgående trend, det är till exempel en mycket liten skillnad mellan år 2019 och 2020.

När referensperioden 2015–2019 jämförs med 2021 på länsnivå minskade andelen personer som bodde med en partner i hela landet.

– Trenden är nedåtgående i alla län sedan 2015, men den är inte lika tydlig överallt. Gemensamt för alla län är att andelen nya par var lägre 2021 än under något tidigare år.

Fler separerade

Samtidigt ökade antalet separationer under 2020 jämfört med 2015–2019, då i genomsnitt nästan 194 000 personer separerade varje år.

Under 2020 registrerades drygt 197 000 separationer. Men året därpå minskade de rejält jämfört med referensperioden: 2021 separerade strax över 183 000 personer.

– Under 2021 separerade en lägre andel än tidigare år i alla åldrar utom i gruppen 55–65 år. Minskningen i andelen som separerar syns både bland de som inte har några hemmaboende barn och de som har det, säger Lena Lundkvist.

Sverige
Örebronyheter

Källa SCB
Fakta: Om statistiken
Uppgifterna kommer från hushållsregistret åren 2015–2021. Åren 2020 och 2021 jämförs med perioden 2015–2019.
Person i ett gift par, person i ett registrerat partnerskap och person i ett samboförhållande klassas här som att de bor med en partner. Alla andra bor utan partner.
En person som ena årsskiftet inte bodde med en partner och nästa årsskifte bodde med en partner räknas som att den flyttat ihop med någon och bildat ett par.
En person som ena årsskiftet bodde med en partner och nästa årsskifte inte bor med en partner, eller bodde med en annan partner, räknas som separerad.

You must be logged in to post a comment Login