Färre försäljningar av bostadsrätter i Örebro än på åtta år

By on 11 februari, 2023
Arkivbild

Mellan november och januari såldes 384 bostadsrätter i Örebro län, det är färre än någon tremånadersperiod sedan 2015.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

De sålda bostadsrätterna i Örebro län hade ett genomsnittligt pris på 1,5 miljoner kronor.

I fjol gjordes 575 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 20 479 bostadsrätter för i snitt 2,7 miljoner kronor.

Statistiken visar även på en stor prisnedgång i Örebro län. Medelpriset på försäljningarna av bostadsrätter i länet var 8 procent lägre än för tre månader sedan. Även i hela Sverige sjunker priserna på bostadsrätter. I hela riket noterades en prisnedgång på 4 procent.

Priserna på bostadsrätter sjunker i 90 av landets kommuner, medan de stiger i 17 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Priserna på villor sjunker kännbart

Villapriserna har gått ner i Örebro län. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en nedgång med 7 procent.

Även i hela Sverige sjunker villapriserna. I hela riket noterades en prisnedgång på 7 procent.

Priserna på villor sjunker i 107 av landets kommuner, medan de stiger i sju (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Örebro sjunker priserna på villor i av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var minskningen i Karlskoga och Örebro där priserna sjönk med 5 procent. I Lindesberg däremot steg priserna med 4 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för villor i nio av länets tolv kommuner.

Sammanlagt såldes 282 villor i Örebro län mellan november och januari till ett genomsnittligt pris på 2,5 miljoner kronor. I fjol gjordes 327 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 9 076 villor för i snitt 3,6 miljoner kronor.

Priserna på fritidshus sjunker kännbart

Priserna på fritidshus har gått ner i Örebro län. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tolv månaderna visar på en nedgång med 7 procent.

Även i hela Sverige sjunker priserna på fritidshus. I hela riket noterades en prisnedgång på 2 procent.

Priserna på fritidshus sjunker i 30 av landets kommuner, medan de stiger i 18 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Sammanlagt såldes elva fritidshus i Örebro län mellan november 2022 och januari till ett genomsnittligt pris på 0,9 miljoner kronor. I fjol gjordes tolv affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 484 fritidshus för i snitt 2,1 miljoner kronor.

….

Försäljningar av villor i Örebro län
Kommun Prisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) Medelpris (kr)
Askersund 11 1,9 miljoner
Degerfors 15 0,9 miljoner
Hallsberg 19 1,6 miljoner
Hällefors 10 0,7 miljoner
Karlskoga 44 1,8 miljoner
Kumla 18 2,6 miljoner
Laxå 7 1,0 miljon
Lekeberg 8 3,4 miljoner
Lindesberg 26 1,8 miljoner
Ljusnarsberg 5 0,5 miljoner
Nora 13 2,0 miljoner
Örebro 106 3,7 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
….
Försäljningar av bostadsrätter i Örebro län
Kommun Prisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) Medelpris (kr)
Askersund 3 0,6 miljoner
Degerfors 4 0,3 miljoner
Hallsberg 6 0,5 miljoner
Hällefors 4 0,2 miljoner
Karlskoga 94 0,6 miljoner
Kumla 15 1,1 miljoner
Laxå 1 0,4 miljoner
Lekeberg 4 2,3 miljoner
Lindesberg 12 0,7 miljoner
Ljusnarsberg 2 0,3 miljoner
Nora 3 0,5 miljoner
Örebro 236 2,0 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
….
Försäljningar av fritidshus i Örebro län
Kommun Prisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) Medelpris (kr)
Askersund 1 1,3 miljoner
Degerfors 1 1,2 miljoner
Hallsberg 1 0,6 miljoner
Hällefors 0  
Karlskoga 0  
Kumla 0  
Laxå 1 1,0 miljon
Lekeberg 1 0,5 miljoner
Lindesberg 0  
Ljusnarsberg 1 0,7 miljoner
Nora 0  
Örebro 5 0,8 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 20 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Newsworthy
Om tolkning av statistiken
För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.
För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.
Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.
Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik.

You must be logged in to post a comment Login