Färre invånare i Örebro län får ersättning från a-kassan

By on 1 oktober, 2022
Arkivbild

Under augusti i år fick 2 251 personer ersättning från a-kassan i Örebro län. Det är hela 30 procent färre jämfört med före pandemin. I riket som helhet har antalet som får ersättning minskat stadigt över tid och alla län ligger i dag under nivåerna i augusti 2019. Totalt fick 75 769 personer ersättning från a-kassan under augusti i år.

– A-kassorna har gjort ett jättejobb med att skapa trygghet och stabilitet under pandemiåren. Ett medlemskap i en a-kassa är en billig försäkring för trygghet i arbetslivet, vilket är extra viktigt nu när de ekonomiska orosmolnen hopar sig, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Under augusti 2022 fick totalt 2 251 personer i Örebro län ersättning från a-kassan. Det kan jämföras med 3 228 personer under augusti 2019 och motsvarar en minskning med 30 procent

I hela Sverige fick 75 769 personer ersättning i augusti, att jämföra med 96 745 personer under augusti 2019. Det motsvarar en minskning med 22 procent. De största minskningarna ses i Blekinge, Jämtland och Västerbotten som alla ligger 43 procent under nivån innan pandemin. Den minsta förändringen kan noteras i Stockholms län som ligger 10 procent lägre än 2019.

Antal personer som fått ersättning från a-kassan

Län Augusti 2019 Augusti 2022 Minskning i procent
Blekinge 1 835 1 051 43
Dalarna 2 203 1 621 26
Gotland 385 223 42
Gävleborg 3 431 2 319 32
Halland 2 568 2 041 21
Jämtland 1 164 663 43
Jönköpings län 2 511 2 032 19
Kalmar län 1 877 1 224 35
Kronoberg 1 474 1 178 20
Norrbotten 2 148  1 266 41
Skåne 16 176 13 514 16
Stockholms län 22 868 20 647 10
Södermanland 2 932 2 285 22
Uppsala län 2 813 2 434 13
Värmland 2 800 1 813 35
Västerbotten 1 912 1 097 43
Västernorrland 2 544 1 718 32
Västmanland 2 667 1 873 30
Västra Götaland 15 135 11 658 23
Örebro län 3 228 2 251 30
Östergötland 4 241 2 861 33
Riket 96 745 75 769 22

Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Sveriges a-kassor

You must be logged in to post a comment Login