Färre jobbade efter studenten under coronapandemin

Av på 7 april, 2021
Arkivbild.

Coronapandemin har försvårat inträdet på arbetsmarknaden för ungdomar som precis gått ut gymnasiet, visar ny statistik från SCB. Under 2020 hade en lägre andel arbete under sitt examensår än under 2019.

Andelen anställda under andra halvåret 2020 var lägre jämfört med 2019 både för dem som precis avslutat ett högskoleförberedande program och för dem som läst ett yrkesprogram.

– Under sommaren 2020 var andelen anställda bland dem som precis tagit studenten omkring tio procentenheter lägre än bland de nyutexaminerade sommaren 2019, säger Gilbert Fontana, statistiker på SCB.

I juli 2019 hade 69 procent av personerna som precis gått ut gymnasiet en anställning. I juli 2020 var motsvarande andel 59 procent.

Samma mönster

Under månaderna som följde varierade andelen – men mönstret var detsamma. I slutet av 2020 var andelen anställda bland personerna som examinerades det året drygt 5 procentenheter lägre än bland personerna i motsvarande situation ett år tidigare.

– Under hösten minskade andelen anställda både 2019 och 2020. Många tidsbegränsade anställningar avslutas efter sommaren och en hel del personer i den här situationen börjar studera, säger Gilbert Fontana.

Skillnaderna mellan åren var något större för dem som läst ett högskoleförberedande program men mönstret är detsamma för dem som läst ett yrkesprogram.

– Men de största skillnaderna i andelen anställda finns bland personer som har läst restaurang- och livsmedelsprogrammet och hotell- och turismprogrammet. Där skiljer det mellan och 10 och 15 procentenheter under andra halvåret när vi jämför 2019 och 2020, säger Gilbert Fontana och fortsätter:

– Det beror med stor sannolikhet på att besöksnäringen och restaurangbranschen drabbats hårt under pandemin.

Olika behov

Inom vissa yrkesprogram är skillnaderna betydligt mindre mellan 2019 och 2020. För dem som gått vård- och omsorgsprogrammet är andelen anställda i princip oförändrad mellan 2019 och 2020.

– Behovet av vård- och omsorgsutbildad arbetskraft har av naturliga skäl varit stort under 2020, säger Gilbert Fontana.

Läs mer i rapporten Inträdet på arbetsmarknaden under coronapandemin på scb.se

 Fakta: Så många tog studenten 2020

I slutet av läsåret 2019/20 gick 80 300 personer ut gymnasiet i Sverige. Knappt 70 procent (55 200 personer) avslutade ett högskoleförberedande program medan drygt 30 procent (25 100 personer) avslutade ett yrkesprogram.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: SCB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in