Färre men allvarligare händelser med drönare 2016

Av på 5 januari, 2017

Under 2016 inträffade det 33 händelser med drönare i luften kring svenska flygplatser. Det var en minskning jämfört med 2015, då Transportstyrelsen fick rapport om 34 händelser med drönare. Samtidigt var andelen allvarliga händelser större 2016 jämfört med 2015.

Drönare används idag till en mängd olika ändamål som ger samhällsnytta, bland annat vid eftersök av människor eller hantering av olyckor och i samband med planering av bebyggelse. För att få använda en drönare kommersiellt krävs ett tillstånd från Transportstyrelsen. Utöver de som flyger kommersiellt finns ett stort antal hobbydrönare.

Alla som verkar inom flyget i Sverige ska rapportera in händelser som i en förlängning skulle kunna leda till en flygsäkerhetsrisk. Under 2016 har 33 händelser med drönare rapporterats in. Under 2015 rapporterades 34 händelser. Händelserna har främst gällt tillfällen när drönare kommit in i luften nära flygplatserna, så kallade kontrollzoner.

Av de händelser som rapporterades in 2015 hade 10 stor eller betydande påverkan på flygsäkerheten, 2016 var samma siffra 13 händelser. Andelen allvarliga händelser blev alltså större.

Typ av händelse

2015

2016

Stor påverkan på flygsäkerheten

2

3

Betydande påverkan på flygsäkerheten

8

10

Ingen påverkan på flygsäkerheten

24

20

Totalt

34

33

Ökad kunskap ger färre händelser
En anledning till händelserna är okunskap om de risker som det innebär när drönare flyger i samma område som flygtrafiken på svenska flygplatser. Därför har Transportstyrelsen arbetat med informera om vad som gäller.

Trots att antalet drönare ökat stort har färre händelser rapporterats in till oss. Vi tror att en anledning till minskningen är att kunskapen om att drönare inte får flyga nära flygplatser utan tillstånd har spridit sig, säger Remi Vesvre, ledningsstrateg på Transportstyrelsen. Samtidigt har det förekommit fler händelser med påverkan på flygsäkerheten, vilket vi ser allvarligt på.

Förutom att sprida information pågår också ett arbete med att förenkla reglerna för flygning av drönare, samtidigt som flygsäkerheten behålls. Arbetet sker både genom förändring av Transportstyrelsens regler och inom EU-samarbetet.

Vår strävan är att göra det möjligt att använda drönare på ett sätt som ger nytta för samhället, säger Remi Vesvre.

Fakta om drönare
Det finns idag ungefär 200 000 drönare i Sverige, enligt uppskattningar som gjorts av branschorganisationen UAS Sweden. Utöver det finns minst lika många mikrodrönare och leksaker. För närvarande finns totalt cirka 1500 tillstånd att flyga drönare kommersiellt, utfärdade av Transportstyrelsen.

Läs mer om vad som gäller för att få flyga drönare.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in