Färre pensionärer i Örebro län får avslag på ansökan om bostadstillägg

By on 28 november, 2021

Under det första halvåret 2021 fick ungefär tre av tio pensionärer i Örebro län, 30 procent, avslag på sin ansökan om bostadstillägg. Det är en minskning jämfört med samma period 2020, då 44 procent av ansökningarna avslogs. Det visar ny statistik från Pensionsmyndigheten.

– Det är positivt att andelen avslag på ansökningar om bostadstillägg minskar. Det betyder att Pensionsmyndighetens handläggare lägger mindre tid på ansökningar som i slutändan inte beviljas, vilket innebär att de pensionärer som har rätt till tillägget kan få besked snabbare, säger Sabina Masic, enhetschef för bostadstillägg på Pensionsmyndigheten.

Grundkraven för att ha rätt till bostadstillägg är att man är 65 år eller äldre och bor i Sverige. Dessutom behöver hela den allmänna pensionen och hela premiepensionen tas ut. Utöver grundkraven är bostadstillägget till för de som har låg pension, små tillgångar och låga inkomster.

Under första halvåret 2021 fattade Pensionsmyndigheten beslut om 1 111 ansökningar om bostadstillägg från pensionärer i Örebro län. Av dessa avslogs 328 ansökningar. Det kan jämföras med 1 185 ansökningar och 527 avslag under första halvåret 2020.

Av de 328 ansökningar som avslogs under första halvåret 2021 berodde 295 avslag på för höga inkomster eller tillgångar.

– Bostadstillägget presenteras ofta som ett supertillägg för pensionärer, men många av de som söker får avslag eftersom de inte uppfyller kraven. Ett enkelt sätt att ta reda på om man kan få bostadstillägg är att använda verktyget på Pensionsmyndigheten.se för att göra en preliminär beräkning, säger Sabina Masic.

Fakta om bostadstillägget

• För att ha rätt till bostadstillägg som pensionär behöver du vara 65 år eller äldre och bo i Sverige. Du behöver ta ut hela din allmänna pension inklusive hel premiepension. Hela din ekonomi tas med i beräkningen, även sommarhus och andra tillgångar.
• De flesta som har bostadstillägg i dag bor själva, betalar 4 000 kronor eller mer för sitt boende och har sammanlagt mindre än 14 000 kronor i pension och andra inkomster varje månad efter skatt.
• Gör en egen preliminär beräkning på pensionsmyndigheten.se för att ta reda på om du har möjlighet att få bostadstillägg. Du kan också ringa kundservice eller besöka ett servicekontor för att få hjälp med en beräkning.

Statistik över ansökningar om bostadstillägg under januari-juni 2021

Län Totalt antal fattade beslut Totalt antal avslag Varav avslag på grund av för höga inkomster/
tillgångar
Varav avslag på grund av att rätt till förmån saknas Andel avslag
Blekinge 628 204 196 8 32%
Dalarna 962 342 330 12 36%
Gotland 204 60 60 0 29%
Gävleborg 1 134 351 333 18 31%
Halland 1 100 375 356 19 34%
Jämtland 464 163 157 6 35%
Jönköpings län 1 192 392 363 29 33%
Kalmar län 943 299 284 15 32%
Kronoberg 619 188 171 17 30%
Norrbotten 1 008 395 384 11 39%
Skåne 4 780 1 386 1 279 107 29%
Stockholms län 5 425 1 549 1 356 193 29%
Södermanland 1 090 353 326 27 32%
Uppsala län 925 272 257 15 29%
Värmland 996 334 313 21 34%
Västerbotten 752 256 248 8 34%
Västernorrland 883 314 299 15 36%
Västmanland 815 252 237 15 31%
Västra Götaland 5 359 1 666 1 540 126 31%
Örebro län 1 111 328 295 33 30%
Östergötland 1 417 440 409 31 31%

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Pensionsmyndigheten

You must be logged in to post a comment Login